Musik

Uvis fremtid for musikskole og bibliotek

I december markerede bl.a. daværende Sydthy-borgmester Arne Hyldahl (V) salget af en ejendom i Vestervig til Vestervig Kirkemusikskole, og salget er nu bekræftet af Thisted Byråd. Men  det er endnu ikke afklaret, hvad der skal ske med biblioteksfilialen og den kommunale musikskole i bygningen. Arkivfoto: Klaus Madsen

I december markerede bl.a. daværende Sydthy-borgmester Arne Hyldahl (V) salget af en ejendom i Vestervig til Vestervig Kirkemusikskole, og salget er nu bekræftet af Thisted Byråd. Men det er endnu ikke afklaret, hvad der skal ske med biblioteksfilialen og den kommunale musikskole i bygningen. Arkivfoto: Klaus Madsen

Kirkeministeriet overtager 1. juli musikskole- og biblioteksbygning i Vestervig VESTERVIG: Fra 1. juli bliver ejendommen Vestergade 13-15 i Vestervig en del af Vestervig Kirkemusikskole, der uddan ner organister og kirkesangere. Det ligger fast, efter at byrådet for den nye Thisted Kommune forleden sagde endeligt god for salget af bygningen til Kirkeministeriet for 1,25 mio. kr. Ejendommen huser i dag dels den kommunale musikskole i Sydthy, dels biblioteksfilialen i Vestervig. Begge dele må rykke ud, når Vestervig Kirkemusikskole 1. juli i år overtager bygningen, men bortset fra det er fremtiden endnu helt uvis for de to kommunale institutioner i Vestervig. Endnu er der nemlig ikke vedtaget nogen ny struktur for hverken biblioteker eller musikskoleundervisning i den nye kommune. På biblioteksområdet er der i dag vidt forskellig struktur i de tre kommuner, som fra 1. januar blev til én. I den gamle Thisted Kommune er der i dag kun bibliotek i Thisted, mens resten af den gamle kommune betjenes af bogbus. Både Sydthy og Hanstholm har derimod bevaret et net af filialer. Der er forventning om, at Thisted, Hurup og Hanstholm i fremtiden vil blive de eneste byer med fast biblioteksbetjening. Men endnu er der ikke taget politisk stilling til spørgsmålet. Oplæg på vej - Lige nu er der ved at blive lavet et oplæg til den kommende biblioteksstruktur, siger Erik Holm, afdelingschef for kultur og fritid i den nye kommune - indtil han pr. 1. februar tiltræder et nyt job i Grindsted-Billund Kommune. Også på musikskoleområdet er den fremtidige struktur uafklaret. Dette spørgsmål vil der ifølge Erik Holm først blive taget stilling til, efter at den nye leder af Thisted Musikskole, Anders Vittrup, er tiltrådt i stillingen. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk