EMNER

Uvis fremtid for Næsborg Kirke

Svar på spørgeskemaer giver ikke meget at arbejde videre med

NÆSBORG:Den lille kirke i Næsborg går en usikker fremtid i møde. Efter en tid med meget få kirkegængere forsøgte menighedsrådet sig med nogle utraditionelle gudstjenester og spørgeskemaer for at finde ud af, om der kunne gøres noget for at få flere til at tage plads på kirkebænkene. Men en entydig løsning fandt menighedsrådet ikke, fortæller formanden, Leila Gøte. - Vi sendte omkring150 spørgeskemaer ud, og der kom kun meget få tilbage. Det blev til 21 svar og nogle breve med kommentarer, og svarene peger i alle mulige retninger, siger Leila Gøte. Eksempelvis mener nogle, at der er for mange ukendte salmer, mens andre gerne vil have flere moderne salmer. Nogle foreslår flere gudstjenester med et tema eller med noget for børn, hvorimod det ikke ser ud til, at mad og drikke efter gudstjenesten vil få flere til at komme. - Vi kan ikke rigtig konkludere noget. Så vi kan heller ikke sige, hvad der vil ske med kirken, siger Leila Gøte. Det var på tale kun at åbne Næsborg Kirke lejlighedsvist. Men nu ser menighedsrådet tiden an - også fordi en ny sogneinddeling betyder, at Torben Haahr overtager Næsborg Sogn, og så er det oplagt at vente og se, hvad der eventuelt skal gøres for at få flere til at komme i kirken. I søndags var der friluftsgudstjeneste i Næsborg, og det var udmærket besøgt med godt 30 mennesker. Endda ikke de samme, som dukkede op ved en tidligere gudstjeneste, hvor der blev budt på hotdogs og håndbajere. - Nu må vi håbe, at de samme mennesker vil fortsætte med at komme, lyder det håbefuldt fra menighedsrådets formand. Søndagens arrangement var det sidste i Næsborg for Anna Margrethe Christensen, der til august bliver præst i Løgstør, Aggersborg og Kornum.