Uvis fremtid for plejehjem

Berørte orienteres om lukning, inden der ses yderligere fremad

DRONNINGLUND:Det er endnu uvist, hvad fremtiden kommer til at byde på for plejehjemmet Sophielund i Dronninglund, efter at byrådet i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2005 besluttede, at plejehjemmet skal lukkes i det nye år. Det erkender formanden for social- og sundhedsudvalget, Inger Pedersen (S), efter at udvalget på et møde i denne uge ellers havde et punkt på dagsordenen, der hed "Den fremtidige anvendelse af Sophielund". Inger Pedersen påpeger i den forbindelse, at det i øjeblikket ikke er plejehjemmets fremtid, der er det mest presserende problem at tage fat på i sagen. - Vi skal først have gennemført en orienteringsrunde for personalet, beboerne og de pårørende. Det er meget påkrævende, fastslår hun. De berørte vil i forbindelse med denne orienteringsrunde blandt andet få at vide, at Spohielund ifølge planen skal lukkes pr. 1. maj. Det vil i forhold til kommunebudgettet for 2005 betyde en - for kommunen - kærkommen besparelse på godt 1,5 mio. kr., men Inger Pedersen lægger heller ikke skjul på, at hun personligt ikke er udelt begejstret for beslutningen om at lukke Sophielund som plejehjem. - Det er en bundet opgave, vi i udvalget er kommet på, konstaterer hun.