Boligøkonomi

Uvished om 10 boliger på Fyrglimt

Omsorgsudvalget vil indfri restgælden i 10 tomme boliger på "Fyrglimt" og få deres fremtidige anvendelse afklaret.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ole Christensen (S), formand for kommunens omsorgsudvalg håber på forståelse for nødvendighedne af at indfri restgælden i de 10 tomme ældreboliger på Fyrglimt. Foto: Jens Fogh-Andersen

Med et forslag om at indfri restgælden på godt fire millioner i 10 tomme boliger i den "gamle" del af Fyrglimt i Hanstholm, håber udvalget af spare nogle penge i husleje. Det er imidlertid helt op til økonomiudvalget og i sidste instans byrådet at afgøre, om restgælden kan indfries, for omsorgsudvalget har ikke selv pengene til hverken at indfri restgælden – eller til eventuelt at tage boligerne i brug, for den øvelse vil kræve ekstra personale, som der heller ikke er råd til. – Lige nu koster det os et månedligt huslejetab på 28.000 kroner, at boligerne står tomme. Kommer vi igennem med ønsket om at indfri restgælden, sparer vi de penge, siger Ole Christensen (S), formand for omsorgsudvalget. Han erkender samtidig, at der på ingen måde er sikkerhed for, at udvalget får sit ønske opfyldt. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad lørdag.