Skolevæsen

Uvist om skole må bruges til erhverv

Chancer forbedret efter miljøcenter var på besøg

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Boliger eller ej - miljøcenteret er utilbøjelig til at give tilladelse til boliger i den østlige del af området, fordi det ligger tæt på kysten.

Millioner er formentlig på spil for Frederikshavn Kommune i en konflikt med staten om de fremtidige anvendelsesmuligheder for Volstrup Skole. Kommunen ønsker at udlægge den tomme skole og et området omkring trafikcenter Sæby Syd til erhvervsformål i den nye kommuneplan. Det øger muligheden for sælge skolebygningerne. Men det statslige Miljøcenter Århus gjort indsigelse mod kommunens planer. Alligevel er formanden for plan- og miljøudvalget, John Christensen (V), optimistisk efter at have været på besigtigelse på skolen med repræsentanter for Miljøcenter Århus. - Det virkede som om det flyttede noget, at miljøcentret så, at området er bebygget, siger han. Miljøcenteret begrunder sin indsigelse med grundvandsinteresserne i området. Der udvindes dog ikke pt. vand i nærheden. Miljøcenteret kunne først love en afgørelse i løbet af tre uger. Derfor kommer kommuneplanen tidligst til behandling i byrådet i oktober - med en måneds forsinkelse. Også usikkerhed om boliger På besigtigelsesturen drøftede kommunen og miljøcenteret også arealudlæg til boligbyggeri ved Solsbækvej, Miljøcenteret gentog, at med den gældende lovgivning, bliver det svært at få tilladelse til at udstykke syd for eksisterende bebyggelse. Den del af området ligger nemlig inden for kystnærhedszonen på 300 meter. - Men der er lige kommet udmelding fra miljøministeren om at han gerne vil give større mulighed for at bygge tæt på kysten, siger John Christensen, og det vil også indgå i miljøcenterets beslutningsgrundlag . Hovedparten af det foreslåede nye boligområde ligger længere fra kysten og bag eksisterende bebyggelse. Her er der til gengæld andre naturinteresser på spil. Det bagvedliggende område er nemlig gammelt kystlandskab med tydelige rimmer og dobber,