Uvurderlig lokalhistorie

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Cigarmagerne tjente byens højeste arbejderlønninger og kunne godt finde på at holde "blå mandag".

ÅRbøger "Fra Himmerland og Kjær Herred 2011" De fire første artikler i den 100. årgang rækker langt tilbage: Klaus Ebbesen skriver om nordjyske grave fra dyssetid og om en gudindestatue fra bronzealderen i Rebild, mens Per Andersen fortæller om oldtidsminder i Rold Skov. Stig Bergmann Møller, Bente Springborg og Jakob Ørnbjerg har undersøgt de aalborgensiske forsvarsværker i middelalderen og i renæssancen. Blandt de markante bygninger i Aalborg er bl. a. Jens Bangs Stenhus og Svaneapoteket. Viggo Petersen fortæller med udgangspunkt i den vidunderlige beretning om den forsmåede apotekersvend Henrich Erichsen stenhusets historie og de arkitektoniske forandringer i årenes løb. I Aars boede i årene før den første verdenskrig en husmand, Jan Frederik Olesen, der på Landsudstillingen i Aarhus i 1909 vandt et husmandshjem - det såkaldte Danmarkshus, tegnet og indrettet af Hack Kampmann. Vinderen skulle eje jorden, men derpå blev huset kvit og frit opført og overdraget ham. Han solgte dog ejendommen allerede i 1917 til H. C. Nielsen, hvis barnebarn med ægtefælle ejer stedet i dag. Olesen blev dermed en holden mand med en friværdi på 10.000 kr. Inger Kirstine Bladt fortæller om forlystelseslivet i Aalborg gennem tiderne, mens Ansgar Havbæk Madsen skriver den fjerde del af historien om, hvordan det gik, da Grundloven kom til Himmerland. Der skrives i dag erindringer som aldrig før - og godt for det. En masse stof bevares dermed, og Svend Gram Jensen er i gang med sine erindringer om barndommen i Hals for trekvart århundrede siden, og det første spændende kapitel til en bog aftrykkes i årbogen. Om en ikke helt almindelig kroejer, dyrlæge Schnittger i Sønder Tranders fortæller Erik Laursen. Disse lokalhistoriske studier er af uvurderlig betydning. Hver egn har sin lokalfølelse, sin lokalhistorie og sin lokalfarve. Disse ting samles netop i årbøger som dem, hver egn med respekt for sig selv runder et år af med. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk "Fra Himmerland og Kjær Herred 2011" Redaktion: Henrik Gjøde Nielsen 208 sider, Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred.