Lokalpolitik

V-bagland: Struktur-debat kørt af sporet

Frustrationen breder sig blandt Venstrefolk i baglandet. De mener, at debatten er løbet af sporet, fordi regeringen ikke fra starten er kommet med et udspil, som baglandet kunne diskutere udfra.

Resultatet er, at kommunerne har mere travlt med at slå store streger end med at diskutere, hvor opgaverne bedst løses, og hvilke opgaver det offentlige overhovedet skal tage sig af. - Vi snakker i store overskrifter og floskler om modeller i stedet for at gå ned i detaljen og forholde os til, hvor stor en kommune skal være for at løse den og den specialopgave. Det havde nok været bedre, at vi havde fået et udspil, end at det er lagt så løst ud, som det er nu, for vi kan simpelthen ikke tackle debatten. Vi mangler en 'ordstyrer', siger Mogens Weber, gruppeformand for Venstre i Fyns Amt. Borgmester i Brovst, Mogens Gade, er helt enig. - Både regering og Folketing burde være trådt i karakter og have styret den her debat meget mere. Der er jo alt for mange bolde i luften. Hvad er det for eksempel, vi skal svare på 7.april - er det hvem vi skal være sammen med? Eller er det opgaverne? I stedet har man pustet til ilden ved bare at melde ud, at der kommer til at ske noget. Nu interesserer folk sig mere for, hvem man skal være sammen med fremover, for ingen vil bagefter beskyldes for at have siddet på hænderne og dermed ende med sorteper. Mogens Gade mener, at regeringen burde have foreslået en opgavefordeling fra starten, hvor man så opfordrede til en diskussion om, hvilken struktur, der passede til. Eller også have sat to måneder af til at diskutere opgavefordeling, hvorefter Folketinget og regeringen besluttede, hvor opgaverne så lå bedst. Tidligere indenrigsminister Britta Shall Holberg, som stiller op for Venstre på Fyn, er heller ikke begejstret for fremgangsmåden, hvor baglandet nu sidder og diskutere på baggrund af en embedsmandsrapport. Særligt kritiserer hun, at regeringen i sin værdidebat har forsømt at forholde sig til, hvilke opgaver, det offentlige overhovedet skal løse, inden man har kastet sig ud i en reform - Man bygger jo heller ikke et hus, før man ved, hvad det skal bruges til, konstaterer hun. Christian Bach Iversen fra amtsrådet i Nordjyllands Amt er enig i at værdidebatten har manglet. Ligesom han savner nogle svar på, hvad reformen skal føre til, og hvor meget den i det hele taget vil koste. - Der er ikke kommet noget klart svar på, hvad danskerne egentlig kan forvente sig skulle blive bedre efter en reform. Det burde være spillet lidt klarere ud fra centralt hold, siger han. Alle venstrefolkene understreger, at de ikke bare ønsker at være på tværs og imod en kommunalreform som sådan, men der er bekymring over, at borgmestrene rundt i landet i stigende grad har fået 'volumesyge', hvor det kun handler om at gøre kommunerne så store som muligt, så de får flest mulige opgaver. Derfor synes borgmester Lars Kristian Pedersen i Aarup kommune på Fyn heller ikke, at regeringens strategi er lykkes, selvom han oprindeligt bifaldt tanken om ikke at melde ud fra starten med en plan. - Der er nogen, der har kørt for stærkt i stedet for at bruge tiden på at finde ud af, hvordan opgaver som socialpsykiatri og beskæftigelsesindsats kan løses ude at tabe nogen på gulvet. Og hvad det betyder for lokaldemokratiet at være 50. 000 indbyggere i en bykommune i forhold til i en landkommune. Et oplæg fra regeringen havde nok alligevel holdt debatten mere på sporet, mener han. Det var ikke muligt at få en kommentar fra indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V).