Egense

V-besøg i reservat

SÆBY:Sæby-Volstrup Venstre afvikler tirsdag den 24. juni udflugt til Naturreservat Lille Vildmose. Der køres i bus fra Sæby Rutebilstation sidst på eftermiddagen. Udturen går over Aalborg. Deltagerne skal medbringe madkurv. Maden skal indtages i det fri, men i tilfælde af dårligt vejr har man sikret sig plads på Vildmosegården. Pensioneret vildmoseinspektør Kaj Pedersen, Sæby, vil lede en rundvisning i vildmosearealerne udenfor reservatet, mens en guide fra vildmosen vil vise rundt i selve reservatet. Er man heldige, vil deltagerne kunne se bl.a. krondyr, traner og ørne. Hjemturen byder på færgeoverfart fra Egense til Hals, hvor der bliver tid til at gå en lille tur på havnen. Tilmelding skal ske til vælgerforeningens formand, Peter Jacobsen.