V: Busdrift er amternes problem

Regeringen vil fjerne et tilskud til den kollektive trafik på 311 millioner, som siden 1997 er givet til at holde taksterne ned. Pengene skal i stedet bruges til at forbedre det nedslidte jernbanenet. Venstres trafikordfører og næstformand i finansudvalget, Svend Heiselberg forklarer hvorfor: Hvorfor skal der spares over 300 millioner på den kollektive trafik? - Pengene skal bruges til forbedring af jernbanenettet, og det er et ønske, som man tidligere har haft i Amtsrådsforeningen. Hvilke konsekvenser får det? - Det får ingen konsekvenser for den kollektive trafik, for tilskuddet har aldrig tilført flere passagerer. Tværtimod har der været en nedgang i passagertallet, siden man indførte tilskuddet i 1997, så det har ingenting med den kollektive trafik at gøre. Hvordan kan man fjerne 300 millioner, uden at det får konsekvenser? - Det kan man, fordi det ikke har nogen betydning for, hvor mange der bruger den kollektive trafik. Det er muligt, at trafikselskaberne skal til at rationalisere, og det må de så benytte lejligheden til. Det er op til trafikselskaberne at klare det, og hvis amterne vil give mere i tilskud, så må de gøre det. Det er amterne, der står for den del af den kollektive trafik. Hvad med udkantsområderne? - Vi skal huske på, at når der sker en takststigning, så har vi alle sammen fået lønstigninger siden. Man kan ikke bare få lønstigninger og tro, at man kan bibeholde de lave priser på kollektiv trafik. ? Hvor meget er det rimeligt at betale for en billet Det må trafikselskaberne finde ud af. Hvis de finder, at prisen er for høj, så må de give noget mere tilskud eller foretage rationaliseringer - det blander vi os ikke i. Der er sikkert mange ting, man kan gøre, når man bliver presset til det, men når man bare kan gå til staten og hente pengene, så tænker man sig ikke tilstrækkeligt om.