V: Christiania skal væk mens vi har flertallet

Den borgerlige regering vil bruge sit politiske flertal til at gennemtrumfe lov og orden på Christiania

Lige siden Christiania blev grundlagt i 1971 har fristaden været en torn i øjet på borgerlige politikere – især den åbenlyse hashhandel. Flere gange er det blevet forsøgt at nedlægge Christiania, men hver gang er det endt i folkeprotester og retssager. Nu skal det være alvor, er signalet som den borgerlige regering har sendt bl.a. ved at indskrive en normalisering af Christiania i regeringsgrundlaget. Men det er til christianitternes eget bedste, mener Venstres ordfører i Christiania spørgsmål Ulrik Kragh. - Der er en overrepræsentation af tuberkulose, som selvfølgelig også hænger sammen med at der er flere hjemløse på Christiania. Men det er klart, at hvis man i stedet bor tørt og godt på et forsorgshjem, er der ikke så stor smitterisiko, siger Ulrik Kragh. Han mener, at byfornyelse kan være en god måde at normalisere Christiania på. Helt konkret har han foreslået at bruge 300 millioner kr. over de næste fire år på at renovere de gamle bygninger. Det fastholder han, selvom regeringen samtidig foreslår at der spares 876 millioner kr. på byfornyelse over de samme fire år. - Det er et spørgsmål om prioriteringer, og jeg kan ikke se et sted, der er mere trængende end Christiania, siger Ulrik Kragh og understreger, at han ikke kan sige noget konkret før Christianiaudvalget under Forsvars- og Justitsministeriet kommer med deres betænkning d. 1. oktober. Skjulte hensigter Christianitterne og deres sympatisører bifalder nu ikke regeringens planer for et nyt og sundere Christiania. - Det denne sag handler om, er at regeringen vil rydde området, fordi det stiger i værdi i takt med Holmen. Og folkene der bor der, er jo alligevel alle sammen venstreorienterede, så dem kan de lige så godt få gjort kål på i samme omgang, siger Bent Ohm, der er initiativtager til demonstrationen i dag. Ulrik Kragh afviser, at det er regeringens politik at tvinge folk fra området. - Det ligger ikke i planen at plastre området til med luksusboliger, som ingen kan betale. Fredelige folk vil kunne flytte tilbage til deres lejligheder og bo der på lige fod med andre lejere i Danmark. Men vil det ikke reelt betyde husleje stigninger, og at nogen folk tvinges væk? - Det er ikke meningen at sætte huslejen voldsomt i vejret, men den vil komme til at stemme overens med ejendommens kvalitet, siger Ulrik Kragh. - Men det er klart, at det ikke ville gøre noget, hvis pusherne blev væk, ler Ulrik Kragh. Politiet arbejder sideløbende med en plan til bekæmpelse af det åbenlyse hashsalg, som skal træde i kraft sammen med regeringens andre initiativer.