Skolelukninger

V-diskussioner for lukkede døre

Uenighed skal drøftes på gruppemøder - ikke i pressen

PANDRUP. Interne diskussioner skal tages i Venstres gruppe og ikke i dagspressen. Det slår borgmester Flemming Jansen og gruppeformand Henrik C. Pedersen fast, efter at Karen Sørensen og Inger Bertelsen i avisen i går stillede spørgsmålstegn ved, om Ventres var i færd med at løbe fra løfterne i partiets valgprogram om, at de små skoler skal bevares. Samtidig antydede de to byrådsmedlemmer, at nogle politikere måske har en skult dagsorden, der drejer sig om at forringe forholdene så meget på de små skoler, at man senere vil lukke dem. - Vi kan kun opfatte gårsdagens udtalelser som udtryk for manglende politisk erfaring og manglende forståelse for, hvad det er for moralske spilleregler, der gælder, når man er en del af en større gruppe, siger Flemming Jansen og Henrik C,. Pedersen samstemmende. Uenigheden i Venstregruppen skyldes forslaget om at indføre et øjeblikkeligt asnlægs- og ansættelsesstop, som ville betyde, at en tilbygning ved V. Hjermitslev Skole skulle udskydes. Det har et flertal i økonomiudvalget indstillet til byrådet. Men da der er flertal imod forslaget i byrådet, bliver tilbygningen altså opført alligevel, fordi Socialdemokraternes medlemmer samt Karen Sørensen og Inger Bertelsen er modstandere af anlægsstoppet. - Hvis man forestiller sig, at skolestrukturdebatten ender med, at man fjerner én eller to klasser fra V. Hjermitslev Skole, så er det ærgerligt, at vi har brugt mange penge på en tilbygning, siger Flemming Jansen. Intet er skjult Flemming Jansen afviser på det kraftigste, at han arbejder med en skjult dagsorden om skolestrukturen - Der er ikke taget nogen beslutning. Men jeg kan derimod frygte, at et flertal i byrådet har besluttet, at der intet må ske. Så er det uansvarligt at bruge administrationens, politikernes og borgernes tid og kræfter på en strukturdebat, siger borgmesteren, der ikke har forståelse for Karen Sørensens og Inger Bertelsens argument om, at Venstre måske ikke vil holde fast i valgprogrammets punkt om, at de små skoler skal bevares, så længe det er økonomisk og pædagogisk forsvarligt. - Det er vel netop, fordi man ønsker vurderet, om det stadig er tilfældet, eller om der er behov for justeringer, at kulturudvalget har ønsket en debat om skolestrukturen og har sat forvaltningen i gang med at regne på forskellige alternativer til den nuværende, siger Flemming Jansen. Han pointerer, at udgangspunktet for at foreslå et anlægsstop var den økonomiske situation, som kommunen står i. - Det var det eneste redskab, vi havde til at styrke økonomien, når vi ikke ville lave yderligere besparelser efter salamimetoden, siger Flemming jansen. Hvis forudser, at kommunen i værste fald kommer ud af 2002 med et underskud, der svarer til det beløb, som det er hensigten at styrke kommunekassen med i 2003. I så fald sker der ingen forbedring af kommunens likviditet. - Kendsgerningen er, at Socialdemokraterne og to Venstre-folk ikke finder anledning til at gribe aktivt ind for at forebygge økonomiske problemer i 2003, siger Flemming Jansen, der synes, at det er en nonchalant måde at forholde sig til de økonomiske realiteter på. - Det vil være meget uheldigt, hvis vi skal til at finde nye besparelser, fordi vi får et dårligt resultat i 2002, påpeger Flemming Jansen, der ligesom Henrik C. Pedersen understreger, at det nu gælder om at komme videre. En enkelt sag skal ikke ødelægge samarbejdet i Venstres gruppe og i byrådet, mener de.