Lokalpolitik

V-formænd uenige om struktur

Den ene vil fortsætte som single, mens den anden ønsker bryllup

AALBÆK:Venstres byrådsgruppe vil få svært ved at nå frem til en enig indstilling, når Skagen Kommune inden 7. april skal komme med et høringssvar til Indenrigsministeriet om ønsker i forbindelse med den fremtidige struktur. Formanden for Råbjerg Sogns Venstre Vælgerforening, byrådsmedlem Per Nilsson, mener således, at Skagen Kommune også i fremtiden skal være en selvstændig kommune, mens formanden for Venstrevælgerforeningen i Skagen, byrådsmedlem Ole Knude Jensen, flere gange i den seneste tid i NORDJYSKE Stiftstidende har talt for, at Skagen bør lægges sammen med andre kommuner. Per Nilsson kom ind på emnet onsdag aften, da Råbjerg Sogns Venstre Vælgerforening holdt generalforsamling på Aalbæk Gl. Kro. Samme holdning - En granskning af strukturkommissionens betænkning og anbefalinger har ikke givet mig anledning til at ændre min holdning til, at Skagen Kommune også i fremtiden er bedst tjent med at være en selvstændig kommune, også selv om der sker nogle ændringer i opgavefordelingen. I Venstres grundprincipper indgår, at beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt, hvilket også betyder en decentral struktur, fastslog Per Nilsson i sin formandsberetning. Han betegnede mange af kommissionens anbefalinger som centralistiske og som noget, der udspringer af en administrativ synsvinkel og passer meget dårligt med Venstres slogan om ”Mennesket frem for systemet”. - Synsvinklerne er nok opfostret af mennesker, der kommer fra andre egne af landet end os, og hvor det er helt andre problemstillinger, end dem vi kender til, der skal tages hensyn til. Steder hvor udvikling af selve samfundet og fastholdelse af befolkningsgrundlaget ikke er et problem. Lange afstande - Med Skagen Kommunes placering og den store afstand til for eksempel Frederikshavn og Hirtshals bliver det meget svært at forestille sig en bæredygtig kommune ved sammenlægning af nogle af de nævnte kommuner. - En kommune skal efter min vurdering bestå af et naturligt sammenhængende område, hvor befolkningen har et tilhørsforhold, en fælles identitet, og hvor borgerne på demokratisk vis ved debat med de folkevalgte kan påvirke, hvordan udviklingen skal være og hvordan de enkelte opgaver skal løses, sagde Per Nilsson. - En anden grund til at bevare Skagen Kommune som en selvstændig enhed er, at kommunen er et decideret yderområde, hvor udviklingen og en standsning af affolkningen ikke kommer af sig selv. - Tværtimod er der til stadighed brug for, at så mange lokalt engagerede mennesker som muligt kæmper for områdets fortsatte udvikling og dermed bevarelse af et bæredygtigt samfund, fastslog Per Nilsson.