Lokalpolitik

V-forslag om udlicitering faldt

- Det er en ganske enkel opgave, som materielgårdens folk kan løse på en god måde, sagde Preben Christensen (S)

HOBRO:Skal Hobro Kommunes folk løse opgaven - eller er der mere fornuft i at udlicitere den? Det sidste gjorde Venstre sig til fortaler for på mødet i Hobro Byråd i aftes, hvor medlemmerne krydsede klinger om udlicitering. Debatten blev rejst af byrådsmedlem for Venstre, Kim Laursen, der også har sæde i teknisk udvalg. Sagen drejede sig om, at Rosendalskolen i Hørby skal have separeret sit afløbssystem. Et flertal i teknisk udvalg havde indstillet til byrådet, at folkene fra kommunens materielgård udfører en del af arbejdet. Det huede ikke Venstre, der stillede ændringsforslag om, at arbejdet sendes i licitation. Ændringsforslaget fik dog kun opbakning fra de seks Venstre-medlemmer, og dermed faldt det. Kim Laursen argumenterede med, at Venstre ønsker at forvalte borgernes penge bedst muligt, og det gør man efter hans mening ved at sende arbejdet i licitation. Så sikrer man sig, at prisen er rigtig. Socialdemokraten Preben Christensen, der er formand for teknisk udvalg, håbede derimod, at byrådet fastholdt teknisk udvalgs indstilling. Preben Christensen fortalte, at separeringen af afløbssystemet på Rosendalskolen er et større projekt. Det koster i alt omkring 1,4 millioner kroner. Skolen betaler 700.000 kr. for halvdelen af arbejder, der går i licitation. Resten er lønkroner, som er budgetsat. - Det er en ganske enkel opgave, som materielgårdens folk kan løse på en god måde. Det er i overensstemmelse med budgettet, at de skal lave arbejdet, og det vil gøre, at materielgården kan fungere uden stilstand, fremhævede Preben Christensen. De konservatives Preben Jensen var principielt enig med Venstre i, at udlicitering er en god idé, men i det konkrete tilfælde kunne han tilslutte sig anbefalingen af, at materielgården laver arbejdet på Rosendalskolen. Preben Jensen sagde, at lønningerne til folkene på materielgården jo allerede er i budgettet, og at materielgården har brug for nogle gode opgaver at løse. - Vi tjener penge ved at bruge dem fornuftigt, lød det fra Preben Jensen. Mads Gammelmark fra Socialdemokratiet påpegede, at projektet allerede er prissat, og at der derfor ikke er nogen idé i at få andre til at byde på det. Kim Laursen gav ham ret i, at dette var uheldigt. Og så sagde han henvendt til Preben Jensen: - Du siger, at det er rart, vi kan bruge materielgården, hvis der er stilstand. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at fordi der ikke er så meget at lave, så skal de udføre det her arbejde. Venstre fik det sidste ord, men altså ikke opbakning til sit forslag om at udlicitere opgaven.