Lokalpolitik

V-glæde over projekt

Susanne Sander (V) mener, projekt kan gøre politikerne bevidste.

Susanne Sander (V) er særdeles godt tilfreds med, at økonomiudvalget i Hjørring Kommune tirsdag vedtog at fortsætte deltagelsen i projekt Kommunalbestyrelsen efter Kommunalreformen, KeK. Allerede i efteråret vedtog byrådet, at Hjørring Kommune ville deltage i projektet sammen med Velfærdsministeriet og Brønderslev, Jammerbugt og Rebild kommuner, men siden kom direktionen og blandt andre borgmester Finn Olesen (S) i tvivl, fordi man mente, at tidsforbruget vil være meget højt, nemlig svarende til 10 fuldtidsstillinger. - Det personaleforbrug er skudt helt ved siden af. Frygten er overdrevet, og jeg kan ikke se et sådant forbrug dokumenteret nogen steder, men selvfølgelig skal vi i processen holde øje med tidsforbruget. Jeg tror, at Finn Olesen netop betoner personaleforbruget, fordi han gerne vil, at vi skal undgå at være med i projektet. Han spurgte forleden i NORDJYSKE, om det kommer borgerne til gode, og dertil vil jeg sige, at det gør det kun indirekte, siger Susanne Sander. - Til gengæld tror jeg, at projektet er fænomenalt til at klæde byrødderne på til at lære at handle strategisk. Det kan give byrådspolitikerne en viden om, hvad det er for et rum, vi kan arbejde i, hvad vi kan ændre, hvilke strategier, vi skal forfølge og hvordan vi effektmåler på, om det hjælper, lyder det fra Susanne Sander. Hun synes, at Kek-projektet falder perfekt i tråd med den KL-rapport, hvor personalet efterlyser klare politiske visioner: - Det er også det, borgerne spørger os om: Hvad er det I vil? Det tror jeg blandt andet, vi kan lære via et sådant projekt, og dermed kan kommunalbestyrelsen komme til at agere med samme styrke om direktionen. I projektet skal der ske en række interviews af såvel ledelse, sagsbehandlere og politikere indenfor børneområdet og ældre/handicapområdet. På økonomiudvalgets møde 3. februar drøftede man, om Hjørring skulle melde sig fra projektet, men dengang udskud man beslutningen til i denne uge, hvor man havde inviteret projektets tovholder Leif Sondrup med til mødet.