Skolelukninger

V: - Har Paul Rode fået hedeslag?

- Kun naturligt, at vi analyserer alternativer, siger Hans Jørgen Kaptain (V)

FREDERIKSHAVN:- Venstre har ikke fået kolde fødder, men Paul Rode Andersen har måske fået hedeslag. Det siger Venstres gruppeformand, Hans Jørgen Kaptain efter at have læst B&U-formandens kommentar til skoledebatten i NORDJYSKE lørdag. Hans Jørgen Kaptain fastholder, at det er nødvendigt at reagere, når der i løbet af de næste fire år bliver over 600 færre elever i skolerne, og at der i løbet af de næste seks år bliver over 1.000 færre elever. - Det nemmeste er at gøre som Paul Rode: Lukke øjnene, stikke halen mellem benene og tro på, at alle andre løser problemerne, siger Hans Jørgen Kaptain. Med flere ældre og færre børn skal der ske en omfordeling af kommunens midler. - Der er nu engang kun et bestemt beløb til rådighed til helheden. Skulle man opretholde den nuværende skolestruktur, ville det indebære væsentligt færre midler til rådighed for den enkelte skole og dermed et lavere undervisningsniveau. Det har ingen glæde af, siger Kaptain. Han efterlyser konstruktive alternativer fra de politikere, der ikke vil være med til at lukke skoler. - Paul Rode, Ole Rørbæk Jensen og Jens Hedegaard, der alle vil bevare den nuværende skolestruktur, kommer ikke med et eneste konstruktivt alternativ. Jo, Paul Rode vil spare på en mindre anlægsudgift. Men det løser jo kun problemet i ét år. På skoleområdet er der tale om at løse et problem over en længere årrække. - Ikke vores budget Venstres gruppeformand afviser, at Venstre har forpligtet sig til at spare kr. 18 mio. på skoleområdet i kraft af budget 2007. - Varmen må have fået Paul Rode til at glemme, at Venstre stemte mod budgettet, fordi Venstre ikke kunne acceptere, at der skulle spares over for børn, unge, skoler og ældre, når der ikke var vilje til at spare på de kommunale administrationsudgifter. Venstre vil ikke være med til at nedlægge landsbyskoler. - Med en hurtig udmelding har Venstre sikret, at landsbyskolerne ikke er berørt af det nuværende strukturforslag. Det er helt overensstemmende med Venstres valgprogram, siger Kaptain - der finder, at de partier, der står bag budgettet, må finde løsningen på den mindre besparelse, det indebærer. Andre løsninger Hans Jørgen Kaptain finder det helt naturligt, at partierne vil have mere tid til at analysere de mange høringssvar. - De konstruktive forslag, fra f.eks. Ørnevejens Skole, skal naturligvis undersøges. Det kunne jo være, at forvaltningen havde overset en løsningsmulighed. - Det må naturligvis overvejes, om det er klogt at placere en ny skole på Munkebakkens jorder, eller om andre alternativer er en mulighed. Også lukningen af Volstrup skal genovervejes, siger Kaptain. - Volstrups skolebestyrelse og skoleledelse sagde i pressen for kun to år siden i forbindelse med valgkampen, at Volstrup Skole lignede Beirut og var uegnet som skole. Det spiller naturligvis ind i politikernes overvejelser. Genoverveje Volstrup - På baggrund af skolens høringssvar må vi genoverveje om det er hensigtsmæssigt at lukke Volstrup Skole. - I den forbindelsehører det med, hvor den fremtidige tilvækst i kommunen kommer. Bliver det i Sæby eller i Frederikshavn eller i Skagen? - Venstre ser intet problem i at vente med en beslutning til efter sommerferien, som led i budgetlægningen for 2008 og de kommende år, siger Hans Jørgen Kaptain.