Hals

V. Hassing tæt på at blive forskønnet

V. HASSING: Byrådet har nu besluttet, hvilket firma der skal forestå den fremtidige udformning og realisering af den længe planlagte byforskønnelse i V. Hassing. Det bliver Hørsholm-firmaet Rambøll Nyvig A/S, der i deres projektforslag har fokuseret primært på en trafiksikring og visuel forskønnelse af Halsvej. Rambøll Nyvig blev valgt blandt fire forskellige firmaer, hvoraf nogle hældte mere til en forskønnelse af Springvandspladsen, men Hals Kommune har købt sig til ejerskabet af samtlige fire projektforslag, og kommunen skal nu i samarbejde med Rambøll Nyvig finde frem til den bedst mulige løsningsmodel - gerne med ideer fra alle forslag indarbejdet. Hals Kommune har i sinde at bruge op til 3,9 mio. kr. på byforskønnelsen alt i alt.