Lokalpolitik

V. Hassings fremtid til debat

] Cafémøder bruges som grundlag for nyt millionprojekt]

V. HASSING: Sognegården i V. Hassing har i de seneste tre dage dannet ramme om en udstilling og et cafémøde, der kan komme til at danne en del af grundlaget for byens fremtid. Udstillingen omhandler nemlig fire forslag til, hvordan byen kan byforskønnes og trafiksikres på én og samme tid, og tirsdag aften blev der så holdt et cafémøde om forslagene, og ud over de lokale interesserede var der også en håndfuld kommunale politikere og embedsmænd til stede for at deltage i drøftelserne. Denne uges udstilling og cafémøde gentages i næste uge, og derefter er der mandag 16. juni inviteret til et afsluttende borgermøde om den forestående byforskønnelse, inden der tages endelig politisk stilling til, hvordan forskønnelsen og trafiksikringen af V. Hassing skal tage sig ud. Her er det for de folkevalgte muligt at plukke i hver af de fire projektforslag for så til sidst at lade et af de fire firmaer få opgaven med at realisere det nye “kombiprojekt” inden for den af byrådet bevilgede ramme på 3,9 mio. kr. Allerede på dét punkt løber ét af de fire forslag i øvrigt ind i problemer. Det er et projektforslag fra W. Rosseel’s Tegnestue i Aalborg, hvor der opereres med en skønnet anlægsudgift på 8,85 mio. kr. Heraf udgør de foreslåede ændringer af Springvandspladsen alene en udgift på 4,3 mio. kr. Men så vil den også i fremtiden optræde som både ualmindeligt smuk og helt uigenkaldelig i forhold til nu. Ellers fortæller de forskellige projektforslag om forskellige måder at byforskønne hjertet i V. Hassing by omkring Springvandspladsen, kroen og kirken på, og et enkelt af projekterne - igen dét fra W. Rosseel’s Tegnestue - spekulerer endvidere i at få bragt noget liv tilbage i det område på Halsvej, hvor der engang lå en købmand. - Det kniber lidt med butikkerne dér, men det kunne være en god pendant til butiksområdet ved Springvandspladsen, bemærker borgmester Bent Sørensen (S), der selv bor i V. Hassing. Derudover gælder det for samtlige projektforslag, at der med hensyn til V. Hassings vejbillede - primært Halsvej - skal nogle helt nye og langt mere miljøskabende tiltag til. Der opereres således i samtlige forslag med en markant indsnævring af vej-banen på Halsvej for på den måde at sænke bilernes hastighed - samtidig med, at der med nye træer og lignende i vejkanterne skabes et meget mere intimt miljø på strækningen. - Sagen er jo i dag den, at Halsvej ikke længere har den samme funktion som tidligere. Vi har jo fået omfartsvejen, og så kan Halsvej bruges på en helt anden måde, bemærker Bent Sørensen, der i øvrigt glæder sig over det fornemme fremmøde på cafémødet i tirsdags - ligesom han ser frem til en fornyet og livlig debat, når de forestående café- og borgermøder løber af stablen. - Jeg synes, at vi her i sognegården har et godt sted at kunne fremvise og snakke om de fire forslag, slutter borgmesteren.]