Lokalpolitik

V. Hornum på rådhuset i november

Borgerforening til dialog om parcelhusgrunde og hobbylandbrug

V. HORNUM: Forrige uges borgermøde om Vester Hornums fremtid og samarbejdet med Farsø Kommune fører nu til, at Vester Hornum Borgerforening 7. november møder op på Farsø Rådhus til møde med teknisk chef Jens Chr. Olsen og formanden for teknik- og miljøudvalget, Kaj Wisti Lassen (V). På dagsordenen er de mere langsigtede og principielle drøftelser om etablering af tidssvarende parcelhusgrunde og grunde til hobbylandbrug, som borgerforeningen førte frem på borgermødet, hvor fire lokale politikere var sat stævne. Ud over Kaj Wisti Lassen var det viceborgmester Palle Jensen (S), byrådsmedlem Karen Madsen (V) og amtsrådsmedlem Chr. Bach Iversen (V), som alle lovede at være lydhøre og behjælpelige. Byggegrunde for små Og Vester Hornum-folkets ønsker skal skam nok blive taget alvorligt af teknikere og politikere, siger Kaj Wisti Lassen. - Der er da ingen af os, som ikke synes, at der skal ske udvikling i oplandsbyerne. Vi vil som kommune meget gerne bidrage til, at Vester Hornum tager sig ud som en attraktiv bosætningsby. Og jeg synes da, at de lokale peger på et oplagt problem, når de siger, at de små parcelhusgrunde, som blev udlagt i 70'erne er for små til at bygge på i dag. Det er rigtigt, siger han. Lokale borgere foreslog på borgermødet blandt andet, at man slog to grunde sammen - og sløjfede kravet om tilslutningsbidrag på den ene for at tiltrække tilflyttere. Samtidig blev der talt om at etablere jordlodder til mindre hobbylandsbrug. - Det er da nogle gode forslag, som vi meget gerne vil drøfte nærmere med borgerforeningen. Vi kan ikke bare løse den slags med et fingerknips, men nu inviterer vi dem til en snak - og vi har også sagt til dem, at de gerne må komme med flere emner og også komme nogle stykker, som vil være interesserede i at deltage i projekter, siger Kaj Wisti Lassen, som i teknik- og miljøudvalget bl. a. har selskab af viceborgmester Palle Jensen fra Vester Hornum. Endnu et møde på plads Allerede før mødet den 7. november går kommunen dog i dialog med Vester Hornum Borgerforening om en række sager, som blev rejst på borgermødet: - Vi har allerede aftalt, at vores tekniske chef skal møde borgerforeningen for at tage en snak om en række mindre forskønnelser, som de lokale ønsker, at vi gør noget ved. Altså sådan noget som at fliserne i fortovet ligger skæve og er revnede, beskæring af træer og almindelig vedligeholdelse af Firkløveren, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget.