Lokalpolitik

V, K og DF kan snartsove videre

Når V, K og DF har stemt på kommunalreformen med de 43 lovforslag, kan de gå hjem og sove videre. De har givet Lars Løkke & Co. enevældig magt.

Over 500 områder, hvor ministeren kan regere hen over Folketinget ved hjælp af cirkulærer. Statsministeren giver de ansatte i amter og kommuner såkaldt jobgaranti. I Frederiksborg Amts Avis (8.1.) påstår venstres kommunalpolitiske ordfører, Marianne Pedersen, at 80 pct. af de ansatte i kommuner, der skal sammenlægges, er positive over for reformen. Mon ikke det skyldes, at de ikke har turdet sige andet af frygt for fyring ? Man har jo afskaffet embedsmændene, så alle de yngre er overenskomstansat. Politiken (11.1.): En lang række personaleorganisationer har ønsket en national tryghedsgaranti, og de er ikke tilfredse med Regeringens foreløbige løfte om at lade lov om virksomhedsoverdragelse gælde, fordi den kun sikrer stillingen til næste overenskomstfornyelse. Hertil svarer Lars Løkke: "Vi kan ikke give en national jobgaranti, fordi det låser kommunerne. En national jobgaranti konflikter med selvstyret, men en lokal kan jeg godt anbefale". Tørrer det altså af på kommunerne. I Frederiksborg Amts Avis (31.12.) påstår Lars Løkke: Bedre service for de samme penge. D.R. 12.1.: Store ændringer i forvaltningen i Sverige og England medførte øget sygefravær, og dette "åd" gevinsten. På Bornholm steg sygefraværet fra 0 til 15 pct. efter sammenlægningen. I Politiken 11.1. erkender vores "alvidende" indenrigsminister for første gang, at kommunalreformen koster milliarder, men regeringen vil ikke betale gildet, men vil give kommunerne et lån på tre milliarder. (Disse tre milliarder er kun begyndelsen). DR 7.1., Orientering: Med kommunalreformen bliver borgernes ret til at holde øje med myndighederne afløst af myndighedernes ret til at holde øje med borgeren uden borgerens samtykke. Der vil ske indberetning af personoplysninger. Borgerservicecenter. Er man frataget kørekort, søger om folkepension, helbredsoplysninger, straffeattest, indtægt o.s.v. I jobcentre det samme. Borgeren kan i dag betragte myndighederne, men vi får et overvågningssamfund. En teknokratisk drøm. Orientering 6.1.: Vanskeligt at finansiere omlægningen. Vi får stigende skatter og dårligere service. Mange borgmestre regner med lukning af skoler osv. På Bornholm blev der lukket 3 skoler. Følger der penge med, når opgaverne flyttes til kommunerne? Amterne er bekymrede for, at kommunerne mangler specialviden til f.eks. genoptræning. DR 5.1.: Professor Keld Møller Pedersen advarer mod at tro, at kommunerne kan forebygge, fordi de skal betale pr. patient. Kommunerne får større opgaver med genoptræning. Hvad kan kommunerne forebygge? Ved at sætte ind over for rygning ser man først resultater 20-30 år senere. Man tror altså, at mange indlægges overflødigt. I bedste fald kunne der forebygges to-tre pct. på medicinsk afdeling. Kommunalbetaling kan blive en akilleshæl. Kommunerne skal lave rammeaftale med regionen om antal pladser til handikappede. Kan ikke pludselig få flere pladser. Regionerne har ingen økonomi og kan ikke handle frit som amterne kan i dag. Regeringens forslag går på det kortsigtede. Lovforslagene er så forenklede, at det er en parodi. Amterne har gjort en masse. Nu gejler man sig op til at tro, at det vil spare penge. Der er ingen undersøgelser, der viser dette. Det værste er at gå i gang med en reform, der er ren ønsketænkning, siger professoren i sundhedsøkonomi. DR 7.1.: Hvidovres Borgmester forstår ikke, hvorfor kommunen efter reformen skal betale staten 25 mio. for at ordne skatten. Hvidovre kunne gøre det for 14 mill. I Politiken 9.1. garanterer Thor Pedersen, at der ikke fjernes penge fra kommunerne. Staten skal ikke tjene på den reform, som er den største forandring af den offentlige sektor nogensinde. Mener, at nu skal KL vise mod og lederskab. Ingen har planer om at snyde dem. Industrien vil have lettere adgang til at hente højtuddannede udlændinge ind i landet. Ifølge Erhvervs Bladet 22.11. er udenlandsk IT-arbejdskraft en nødvendighed for at klare arbejdet med den kommende kommunalreform. Det er vist ikke tilfældigt, at denne regering laver en gymnasiereform, som af fagfolk får dumpekarakter. Forringer i den grad uddannelsesniveauet. Vi skal alle blive "die dumme dänen", som tyskerne sagde under Anden Verdenskrig. Vi skal tro på, hvad ministrene siger. Der var engang, hvor Venstre var et respekteret parti med ledere af format. Nu er alt på det jævne, på det jævne.