V: Kommunen mættet med ungsdomsboliger

Mariann Nørgaard vil hellere bruge penge på ældre og skoler end offentligt støttede boliger

AALBORG:Selv om over 2000 unge i øjeblikket står på den centrale venteliste til en bolig, mener formanden for Venstres byrådsgruppe, Mariann Nørgaard, umiddelbart ikke, at der er behov for at bygge flere ungdomsboliger med offentlig støtte. - Der er i og for sig ikke noget mærkeligt i, at ventelisten er vokset på det seneste. Det gør den altid på denne årstid, hvor unge rundt omkring i landet søger ind på en uddannelse i Aalborg, mener Mariann Nørgaard. Statistikken viser med tørre tal, at ventelisten i løbet af de seneste måneder er vokset fra cirka 1500 til knap 2200. Men Mariann Nørgaard bider mærke i, at det er muligt at få en bolig i løbet af ganske kort tid i en af omegnsbyerne og i Nørresundby i løbet af mindre end et halvt år. I de centrale dele af Aalborg er ventetiden på lejligheder og værelser på mellem et og halvandet år. - Jeg forstår godt, at de unge gerne vil bo attraktivt midt i Aalborg. Men det er altså muligt for dem at skaffe sig en bolig meget hurtigt, hvis de er villige til at bo enten i Nørresundby eller i en af oplandsbyerne. Jeg har da også bemærket, at der er mange annoncer om ledige boliger i avisen. - Desuden synes jeg, at der bør være et varieret udbud. Nogle unge vil godt betale, hvad det koster at bo i en moderne to-værelses lejlighed midt i byen, mens andre godt vil nøjes med en lille lejlighed, hvor der er fælles toilet på trappen og brusebad i kælderen. Jeg mener, at vi har nået et mætningspunkt, hvad angår nye ungdomsboliger, siger Venstre-rådmanden. Venstre har stemt imod, de seneste gange der har været ungdomsboligprojekter til behandling i byrådet. Men senere i år vil man se Venstre stemme for ungdomsboliger. - Det skyldes, at de kommende ungdomsboligprojekter er en del af budgetforliget, som vi er med i. Og det forlig løber vi naturligvis ikke fra. Hvis ikke vi havde været med i forliget, ville der være blevet bygget endnu flere boliger med offentlig støtte, påpeger Mariann Nørgaard. Hun mener, at der i det hele taget er al mulig grund til at bremse op med både ungdomsboliger, almene familieboliger og byfornyelsesprojekter. - Det er i hvert fald nogle af områder, hvor vi vil foreslå besparelser, når vi skal i gang med budgetforhandlingerne. Vi har efterhånden fået rimeligt godt styr på økonomien. Men råderummet er ikke særlig stort, og der er så mange andre opgaver, som skal løses. Blandt andet er der stor usikkerhed om de sociale udgifter, og vi vil også hellere bruge penge på ældre og skoler end mere offentligt støttet byggeri. Det eneste boligområde, hvor Mariann Nørgaard er villig til at drøfte øgede bevillinger, er ældreboliger.