V må vente på svar

Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) vil ikke svare på spørgsmål om dispensation til Jammerbugt. - Vi når det nok, siger borgmesteren.

På onsdag skal økonomiudvalget i Jammerbugt tage stilling til, hvilken ny skolestruktur, der skal sendes til beslutning i kommunalbestyrelsen 16. december. Men det kan blive svært at få et konkret dagsordenpunkt klar til mødet. Der er nemlig ikke noget svar endnu fra undervisningsminister Tina Nedergaard på den ansøgning om dispensation fra Folkeskoleloven, Jammerbugt Kommune har sendt ind på initiativ af Venstre. For at få enderne til at nå sammen i den model, Venstre har foreslået, skal der være mulighed for samlæsning af 3.-6. klasser på små skoler, og det kræver en dispensation fra loven. Undervisningsministeren var i går i åbent samråd for at besvare spørgsmål fra Folketingets uddannelsesudvalg, og SF'eren Pernille Vigsø Bagge havde afkrævet Tina Nedergaard svar på, om hun havde tænkt sig at give Jammerbugt den ønskede dispensation, og om hun i så fald ville gøre det uden om forligskredsen bag folkeskoleloven. Det ville Tina Nedergaard ikke svare på, med henvisning til at sagen er under behandling i ministeriet, og hun ville heller ikke sige noget om, hvornår Jammerbugt Kommune kan forvente et svar, selv om Pernille Vigsø Bagge spurgte ind til det flere gange. Til gengæld ville Tina Nedergaard godt sige, at regeringen er positiv over for konstruktive forslag fra kommunerne. - Vi er åbne over for gode ideer og initiativer, der fremmer elevernes trivsel og udbytte af undervisningen, sagde hun. Borgmester Mogens Gade (V) er overbevist om, at der kommer svar fra ministeriet tidsnok til at en beslutning kan tages på næste kommunalbestyrelsesmøde. - Det er kun kort tid siden, vi sendte ansøgningen, og vi har gjort opmærksom på at vi har brug for et hurtigt svar, oplyser han. - Vi har skrevet, at vi har brug for et svar senest 16. december, og vi kan jo altid holde et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde lige før mødet i kommunalbestyrelsen, siger Mogens Gade. Ideen med samlæsning af 3.-6. klasse mødes ikke med begejstring af ret mange andre i kommunalbestyrelsen end Venstres 11 medlemmer. Både S, SF og den konservative Søren Brink har udtrykt modstand.