Lokalpolitik

V: Motorvej er miljørigtig løsning

Venstre vil have undersøgelse af 200 km ny motorvej mellem Aalborg og Kolding

grafik

grafik

AALBORG:Venstre spiller nu 200 kilometer ny motorvej fra Aalborg til Kolding ind i efterårets forhandlinger om nye trafikinvesteringer. Modellen har bred opbakning fra de politiske partier og kan styrke region Nordjylland på flere måder, mener nordjyske V-borgmestre. – Det vil være meget interessant, for Vesthimmerland at få motorvejen tættere på. Dels fordi det vil aflaste det øvrige vejnet, men også fordi kommunens indbyggere har stort behov for at komme hurtigt til Viborg-området, men også videre sydpå, vurderer Vesthimmerlands borgmester, Jens Lauritzen (V), der bakkes op af sin kollega i Rebild Kommune. – Alle initiativer, der kan understøtte udviklingen i den vores region, er velkomne, mener Rebilds borgmester, Anny Winther (V). I løbet af et par uger kommer regeringen med sit udspil til, hvilke motorveje, broer og jernbaner der skal bygges i Danmark frem til 2030, og her trækker venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen nu den midtjyske motorvej ind i forhandlingerne. – Når man ser på Jyllands-kortet og funderer over, hvad der er den langsigtede løsning, så springer det i øjnene, at det er den eneste rigtige løsning, siger Kristian Pihl Lorentsen. SF og Enhedslisten mener, at Venstres træk er i direkte modstrid med regeringens melding om at få flere rejsende til at vælge toget fremfor bilen og dermed reducere udslippet af CO2. Borgmester Anny Winther mener derimod at modellen vil aflaste miljøet. – Man får en hurtigere og mere miljørigtig tur ned gennem Jylland – og undgår de store trafikknudepunkter med kødannelse omkring Århus og Vejle, siger hun. Flere trafikforskere har gennem årene peget på den midtjyske motorvej som en oplagt løsning og den har været på tegnebrættet siden 1960'erne. – Modellen er ikke med i den rapport, der ligger fra Infrastrukturkommissionen, så det bliver nok svært, men det er efter min opfattelse den helt rigtige løsning, siger Jens Lauritzen. Flere har påpeget, at motorvejen vil være overflødig, hvis der kommer en Kattegatbro, men Anny Winther er optimistisk. – Jeg kan lytte mig til, at Kattegatforbindelsen er sat på standby, så derfor tror jeg, at tanken om en midtjysk motorvej lettere kan realiseres, vurderer hun. Socialdemokraterne støtter ideen om at undersøge mulighederne for en motorvej parallel med den eksisterende ned gennem Jylland. – I den konkrete sag er det helt afgørende, at vi får lavet noget, der aflaster den prop, der er ved Vejle Fjord-broen, siger vejordfører Jens Christian Lund (S).