EMNER

V og DF hjælper kun de store

FISKERE:Til Bent Bøgsted (DF): Jeg er rystet og vred over den udtalelse, du kommer med (13.1.). Du slår fast, at jollefiskere ikke skal have andel i kvoter. De er hobbyfiskere og skal ikke sidestilles med erhvervsfiskere. Nu ved jeg ikke, om det er uvidenhed eller dumhed. Det er desværre nok det sidste. Du sidder i udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri og kender åbenbart ikke fiskeriloven. Jeg synes, du skulle sætte dig ind i lovgivningen, inden du håner og sviner vores stolte erhverv til. Vi er 1312 mindre fartøjer under 12 meter, der har en indtjening under grænsen fra Fødevare Økonomisk Institut-grænsen på 232.000 kr. Jeg kan oplyse dig vedr. registrering som erhvervsfisker i henhold til fiskerilovens paragraf 14, stk. 1. Der står, at hvis man kan dokumentere den samlede indtægt mindst 60 pct. fra fiskeriet, har jeg status som erhvervsfisker med A-status i henhold til paragraf 14, stk. 1 i lov nr. 281 af 12. maj 1999. V og DF vil kun hjælpe de store inden for dansk fiskeri og ikke den lille mand med et mindre fartøj. Selv hos vores daværende formand, Erik Jespersen, i vores lokale fiskeriforening i Hirtshals var der ingen opbakning at hente. Jeg tror, det var en medvirkende årsag til, at han måtte gå som formand. Jeg kan give et konkret eksempel: Da fiskeriforeningen ansatte en medierådgiver og bad formanden hjælpe med en skrivelse om FØI-grænsen på 232.000 kr. for de mindre fiskere - alle medlemmer af foreningen - havde vi et møde, hvor jeg var med til at repræsentere disse fiskere sammen med formanden og medierådgiver, som udarbejdede et forslag. Det blev justeret og sendt til fødevareminister Hans Chr. Schmidt, men vi hørte aldrig fra ministeren. Da medierådgiveren ville sende det til medierne for at gøre opmærksom på jollefiskernes problem, sagde formanden nej med følgende begrundelse: Disse fiskere lægger alligevel ikke penge i byen og reparerer selv deres motorer etc. Jeg håber, at den almindelig borger og forbruger vil bakke os jollefiskere op, også ved næste folketingsvalg, når vi skal sætte vores kryds. Det er det eneste, politikerne har respekt for.