Hospitaler

V og K klædt af

Carl Frede Haugaard skriver, at S og SF er klædt af til skindet med deres politik til gavn for ikke-velhavere. De eneste, der er klædt af, er lønmodtagere, der ikke har over 400.000 kr. i løn om året.

Der er givet skattelettelse til netop denne kategori, og skattelettelserne er betalt af den almindelige lønmodtager. Derudover er dagpengeperioden nedsat til et år, og man ønsker store forringelser på efterlønsområdet. For at få hjælp til at dække skatte lettelserne, under dække af, at der kommer til at mangle arbejdere. Hvor kommer de arbejdere til at mangle? Arbejdsløsheden stiger og stiger. Og den vil blive ved med at stige. For hvem skal købe de varer, der bliver produceret? Lønmodtagerne har ikke råd til det. Og de velhavende, der har fået skattelettelserne, anbringer den sparede skat i papirer. Død kapital. Dette er der ikke et eneste land heller ikke Danmark der kan bruge til noget. Hvem er det lige, der har givet skattelettelserne? Hvem er det lige, der er årsag til Danmarks dårlige økonomi? Det er vist ikke svært at gætte. Så hr. Haugaard, hvis politik er det lige, der er klædt af til skindet? Kan du ikke gætte det, så er det på tide, at du får gang i tænketanken. Så vi trænger til en ny regering, der kan få Danmark op at stå igen og få optimismen i vejret. Så vil du forhindre hungersnød i Danmark, så skal du stemme på S, SF eller Enhedslisten til valget. Vi har nu brugt flere milliarder af kroner til at få ændret amterne til regioner. Nu skal vi atter bruge milliarder af kroner til en endnu større forringelser for dem, der bor vest for Valby Bakke. Sygehusene skal styres af regeringen. Man siger godt nok af tre bestyrelser. Som garanteret skal styres af Venstre og Konservative sammen deres støtteparti. Uha uha! Jeg tror, dette skyldes privathospitalernes dårlige belægning. Så nu skal de offentlige sygehuse gøres ringere. Så folk vil benytte privat hospitalerne noget mere. Lad os for hulen da få det valg, så vi kan komme i gang igen i Danmark. Og vi ikke bliver klædt helt af til skindet, for det er jo forbudt at gå nøgen rundt.