V og S: - Budget 2004 holder vand

Salget af kommunale ejendomme batter i kassen, men går ikke til driften

NIBE:Kommunale budgetter kan være en svær en, og Udgave 2004 er ingen undtagelse. Skatten forbliver 21, 4, grundskylden 11 promille, kirkeskatten 1, 23 pct., men det forhindrer ikke byrådet i at fremrykke renoveringen af Nibe Skoles ”bombekrater ”i form af den gamle 52-fløj tilsat nybyggeriet af et kulturhus for unge, ældre og dem midt imellem. Vejene får ekstra millioner fra asfaltkontoen, ældreplejen næsten halvanden million mere de næste tre år, så hvad er der egentlig at brokke sig over. - Intet. Vi er glade for forliget. For, at der nu bliver oprettet flere flexjob i kommunen, lød det under byrådets andenbehandling af Budget 2004 fra socialdemokrat Bente Larsen. - Der er lige det med støtten til skolebuskørsel, som vi gerne havde set indført igen, men det må vente. Alt i alt er det dog et budget, der matcher det socialdemokratiske arbejdsprogram: flere penge til ældre, Nibe Skole og veje, lød det fra socialdemokraternes gruppeformand Elin Møller. Venstre stråler. Det er lykkes at indgå et bredt forlig, kassebeholdningen bliver efter planen styrket med adskillige millioner næste år trods øgede investeringer, og det var en tilfreds borgmester Jens Østergaard Madsen (V), der på den royale forlovelses-aften satte en dekoration med australske og danske flag op på podiet. - En lykkelig dag på alle måder. Elin Møller udtrykker tilfredshed med, at forventningerne til grundsalget er sat ned i forhold til sidste år og i år. Borgmesteren forklarer nedgangen med et vigende salg af grunde på Skovbakken. - Nu er salget atter helt i top, så bare vent at se. Mogens O. Madsen (SF) står som den eneste uden for budgetforliget Han vurderer, at salget af kommunal, fast ejendom som plejehjemmet Solsidecentret og sundhedscentret forklarer en hel del af kommunens velstand - Rammerne skyldes i høj grad konverteringen af mursten. Ellers skulle vi låne endnu mere, eller sætte skatten op. - Vi bruger ikke fem flade øre på driften fra salget af bygningerne. Kun penge til anlæg. Citat borgmesteren.