Skolevæsen

V og SF: Vi skærer nænsomt

Besparelser, effektiviseringer og udskydelser af investeringer kroner næste år rammer bredt

NIBE:Forligsparterne Venstre og SF kalder Budget 2003 for noget nær "skånsomt" for den menige borger, og har svært ved at forstå socialdemokraternes modvilje under mandagens afgørende forhandlinger om næste års kommunale husholdning, der skærer næsten 14 millioner kroner af rammerne for drift og anlæg. Eksempler på besparelser/udskydelser: Renoveringen af Bislev Skole bliver udskudt til 2004. Alene på den konto sparer kommunen næste år fire millioner. Otte kommunalt ansatte - omregnet i fuldtidsstillinger - kan se frem til en fyreseddel, blandt dem fire lærere, og hvad der svarer til halvanden stilling på rådhuset, hvor to elevstillinger bliver nedlagt. Forældrebetalingen til pasning i børnehave vokser en smule med 10 til 15 kroner om måneden, prisen for mad til ældre stiger, det kommunale ekstra-tilskud til kørsel med skolebus på landet bliver afskaffet, og 10. klasse i Nibe er en saga blot fra næste skoleår til fordel for ældste klassetrin i kommunens næststørste by, Farstrup. Til gengæld bliver skatten holdt i ro, og borgmester Jens Østergaard Madsen (V) påpeger, at servicen holder sig på den pæne side af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om en stigning på højest 0.7 procent. - Balancen i budgettet kunne være skabt ved at forhøje kommuneskatten med omkring en procent, så meget skulle den stige for at undgå besparelser og omlægninger. For første gang i den nuværende Nibe Kommunes historie - den begyndte i 1970 - har Socialistisk Folkeparti indgået et kommunalt budgetforlig, og medlem af byrådet, den tidligere socialdemokrat Mogens O. Madsen, fremhæver SFs fingeraftryk på budgetforliget. - Juniorklubben i Farstrup bliver nu omsider til noget. Der bliver næste år indledt prøveboringer efter rent drikkevand i Nibe By, et nyt vandværk står efter planen klart i 2004, renoveringerne af Sebber Skole i Valsted og Bislev Skole bliver gennemført, og vi undgår udliciteringer i stort omfang, lyder meldingen fra Mogens O. Madsen. Socialdemokraternes gruppeformand, tidligere borgmester Elin Møller: - Vi beklager, at Venstre og SF øger antallet af undervisningstimer for den enkelte lærer i folkeskolen, og derfor fyrer fire lærere. S krævede det ekstra kommunale tilskud til kørsel med skolebus på landet (54.000 kroner red.) bevaret, det skete ikke, men også udskydelsen af Bislev Skoles renovering til 2004 var uspiseligt for os. Borgmester Jens Østergaard Madsen erkender, at forudsætningerne for næste års balance i økonomien delvist afhænger af forventningerne om et øget salg af grunde og flere kroner i form af øgede skatteindtægter fra tilflyttere, selv om skatteprocenten ikke stiger. - Det gør skattegrundlaget til gengæld. Han fremhæver, at der trods nedskæringer og udskydelser bliver plads til omkring en halv million ekstra til hjælpemidler for ældre, pasningsgarantien for børnepasningen fortsætter, taksten for pasning i dagplejen stiger ikke, Nibe Stadion får tildelt flere penge til pleje af de grønne områder, der er ekstrabevillinger til talepædagogisk bistand for småbørn i i amtslige institutioner, og til børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Ikke mindst som konsekvens af det sociale områdes kæmpeoverskridelser af budgettet sidste år, der alene i december resulterede i en ekstrabevilling på næsten syv millioner kroner. Selv om forliget mellem Venstre og SF stort set er blottet for store udliciteringer, er der enkelte områder, der måske bliver udbudt til private næste år: Maden til ældre, der bor i eget hjem, og den såkaldte grønne afdeling, der omfatter vedligeholdelse af kommunale arealer. - Vi undersøger nu, om private kan tilberede maden mindst ligeså godt og billigere end det kommunale køkken, og om et privat firma eksempelvis kan overtage noget af det grønne område som plæneklipning. På den måde har Venstre trods alt sat sit ideologiske fingeraftryk, siger borgmesteren. Økonomiske gaver udefra i form af besparelser batter også i regnskabet: Der kommer færre flygtninge, forventer Udlændingestyrelsen, og det sparer alene næste år Nibe Kommune for anslået en million kroner. Til gengæld har regeringen tilsyneladende sat en ny udligningsordning mellem landets kommuner på vågeblus indtil en måske snarlig sammenlægning af kommuner er på plads. Oplægget til en ny udligning ville anslået have gavnet eksempelvis Nibe med flere millioner kroner. - Jeg afviser ikke, at vi ender med at tilslutte os en eventuel forligstekst om Budget 2003 mellem første- og andenbehandlingen, dog med visse ændringer, der kommer os i møde, siger Elin Møller.