V-politiker er klar til en tørn i nyt byråd

Gitte Krogh vil meget gerne være med til at fokusere på skoler

BRØNDERSLEV:Til kommunevalget i november 2005 er Gitte Krogh, der er medlem af V-byrådsgruppen, én af de politikere, der gerne vil indtage en af de 29 pladser i det nye Brønderslev-Dronninglund Byråd. Gitte Krogh, der i denne periode er medlem af børne- og kulturudvalget, men som nu, under Hardy Haukroghs sygdomsperiode, tillige er medlem af økonomiudvalget siger, at hun gerne vil være med til at videreføre den politiske linie, som V har ført i indeværende periode, i det nye byråd. - Som kommunalpolitiker bliver det spændende at deltage i planlægningen af en kommunal fusionsoproces, og de opgaver, der både før og efterfølgende er forbunden hermed, siger Gitte Krogh. Brønderslev har på mange områder fundet en ligeværdig partner. Ser man på folkeskoleområdet, har Brønderslev kommune syv folkeskoler og Dronninglund kommune seks, med en gennemsnitlig klassekvotient på henholdsvis 20 og 19 elever. Forskellen i nettoudgiften pr. elev er kun få hundrede kr. Hvordan skolernes fysiske forhold i Dronninglund kommune er, er jeg dog ikke bekendt med, siger Gitte Krogh. Men i et nyt byråd vil jeg arbejde for en revurdering af den tidligere i Brønderslev Kommune trufne byrådsbeslutning om renovering af en skole af gangen. - Thise Skole står nu færdig, renovering af Ø. Brønderslev skole er igangsat og efter planen går turen så videre til Jerslev. Men hvis vore skoler skal leve op til folkeskolelovens krav og være "en skole i bevægelse", skal der for lærere og elever være fleksible rammer i forhold til undervisningslokaler m.m., og disse rammer skal være ens på alle skoler. - Eksempelvis holddannelse indenfor den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin kræver fleksible rum. Og dette skal der være mulighed for på alle skoler. Derfor skal de årligt afsatte renoveringskroner til folkeskoleområdet ikke kun tilgå en enkelt skole, men fordeles, så alle skoler i Brønderslev-Dronninglund har ens standard lokalemæssigt. Engagement fra både lærere/elever og forældres side er vigtig for den fortsatte udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Men det kræver så også, at der er gode rammer til varetagelse af undervisningen, siger Gitte Krogh. Der bliver mange andre spændende opgaver, der skal udføres i den nye kommune. - Vi skal fortsætte følge den linie og arbejde hen imod at være Vendsyssels bedste bopælskommune. - Og her er Brønderslev i indeværende byrådsperiode en kommune, der har haft en stor ekspansion med hensyn til udstykning af byggegrunde og opførelse af mange nye parcelhuse. Næsten udsolgt i hele kommunen. Derfor er det glædeligt, at borgmesteren i løbet af foråret kan tage det første spadestik til udstykningen i Nordbyen, hvor der på sigt forventes opført ca. 500 nye boliger. - Men inden spadestikket tages skal vi have afgjort, hvem der skal vælges som Venstres spidskandidat til den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune. Og det sker mandag 28. februar 2005 på Nordjyllands Idrætshøjskole. - For mig er der ingen tvivl om, hvem jeg stemmer på, siger Gitte Krogh. Det bliver vores nuværende borgmester Jens Arne Hedegaard. - Med Jens Arne Hedegaard i spidsen for den nye kommune er vi sikker på en fortsat udvikling på erhvervsområdet og som bosætningskommune - så den nye kommune lever op til at være det naturlige sted at bosætte sig, fordi den er hverdagsrar, familiesmart og oplevelsesnær, slutter Gitte Krogh.