Skolevæsen

V-politiker: - Hårdere straf for fagligt hærværk

Hærværk, der rammer frihedsrettigheder, skal koste ekstra

AALBORG:Straffen for hærværk i forbindelse med faglige konflikter skal straffes hårdere end tilfældige ødelæggelser begået af fulde mennesker en lørdag aften! Det mener Hans Kargaard Thomsen, medlem af Århus Amtsråd og folketingsmedlem for partiet Venstre. På baggrund af den såkaldte århusianske stilladskrig og senest en episode i Aalborg, hvor Frederikshavn-firmaet Viva Stillads A/S fik stilladser to steder i Aalborg væltet, har han henvendt sig til sit partis to medlemmer af Folketingets arbejdsmarkedspolitiske udvalg for at få dem til at tage affære. - I Århus har vi set, at offeret i sådanne sager kommer til at betale en meget høj pris, mens gerningsmændene slipper billigt, siger Hans Kaargaard Thomsen, idet han henviser til firmaet Per Bergs Stillads Services karambolage med medlemmer af den lokale stilladsarbejderklub. Som omtalt i NORDJYSKE i går blev det århusianske stilladsfirma 22 gange udsat for hærværk med et samlet tab på 1,2 mio. kr. til følge. For at redde resterne af sit firma har Per Berg været tvunget til at indgå en aftale med stilladsarbejderklubben om ikke mere at bruge små firmaer som underleverandører. De pågældnede firmaer beskæftigede udelukkende folk, der ikke var medlem af stilladsarbejdernes forening. Siden er otte medlemmer af stilladsarbejerklubben blevet dømt efter den milde paragraf for hærværk i to tilfælde. Nogle af stilladsarbejderne var i byretten blevet dømt efter den grove hærværksparagraf, men i landsretten blev dommen udmålt efter en mildre paragraf. Det betød, at betingede frihedsstraffe blev ændret til dagbøder. - Hele sagen viser, at straffen for hærværk i forbindelse med faglige konflikter bør være højere end ved almindeligt hærværk. I forbindelse med faglige konflikter er der mere på spil end materielle værdier. Der er også tale om undertrykkelse af frihedsrettigheder for både arbejdsgivere og ansatte. Ved at blive tvunget til at forlange af sine ansatte, at de er medlemmer af en bestemt klub, krænkes både arbejdsgiverens og de ansattes frihedsrettigheder, siger Hans Kaargaard Thomsen og tilføjer, at landsrettens omstødelse af de første domme viser, at det i dag kan betale sig at krænke andres frihedsrettigheder. For yderligere at sætte trumf på i forhold til fagligt betonet hærværk mener Venstre-politikeren desuden, at staten skal engagere sig økonomisk i sådanne sager ved at holde de hærværksramte firmaer skadesløse. - At staten hjælper offeret vil sende et klart signalt til hærværksfolkene om, at de ikke får noget ud af deres ødelæggelser, siger han. I tilfælde af at eventuelle pågrebne hærværksmænd siden pålægges at betale firmaet erstatning, skal denne sendes videre til staten