Lokalpolitik

V-politiker sår tvivl om aftale

- Der er noget, vi skal have en snak om. En alvorlig snak. Det siger amtsrådsmedlem Birgitte Josefsen (V) fra Brønderslev, der er noget fortørnet over den udgave af amtsrådets budgetforlig, som hun i går modtog med posten. Det er nemlig ikke dét, der efter hendes opfattelse i mandags blev sagt ja til.

- På psykiatriområdet aftalte vi i økonomiudvalget, at der i budgetforligsteksten skulle være tale om et rammebeløb, når det gjaldt besparelser på psykiatriområdet. Det vil sige, at social- og psykiatriudvalget senere skulle afgøre, hvor pengene blev sparet. I de papirer, jeg i går modtog, er der imidlertid nævnt tre afdelinger, som enten lukkes eller flyttes. - Jeg har fortalt mit bagland om aftalen, sådan som jeg opfattede den. Og jeg er ked af, at de nu betragter mig som utroværdig, siger Birgitte Josefsen. Af dén version af aftaleteksten, som politikerne i går modtog, fremgår, at afdeling 19 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus lukkes, at afdeling Ø9 på Aalborg Psykiatriske Sygehus lukkes og at afdeling Y på Sygehuset Vendsyssel i Hjørring flyttes til Brønderslev. - Men, siger Birgitte Josefsen, jeg kan ikke acceptere denne formulering og vil rejse sagen i økonomiudvalget på mandag. Jeg føler ærlig talt, at jeg er taget med bukserne nede. Ingen erindring Det var gruppeformændene, der efter økonomiudvalgsmødet i mandags indgik forliget. Venstres gruppeformand, viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp, siger, at han ikke klart erindrer formuleringerne, men at han nu vil undersøge sagen. Amtsborgmester Orla Hav (S), der sad for bordenden under både økonomiudvalgsmødet - hvorfor Birgitte Josefsen var med - og under de efterfølgende forhandlinger med gruppeformændene, erkender, at der undervejs i de seneste måneders forhandlinger har været lidt usikkerhed om nogle af formuleringerne på psykiatriområdet. - Men vi har hele tiden haft konkrete og navngivne besparelser på bordet. Derfor mener jeg ikke, at det kan komme bag på Birgitte Josefsen, at det i den endelige aftale nævnes konkret, hvor pengene hentes, siger han. Formanden for social- og psykiatriudvalget, Bent Pedersen (S), var ligesom Birgitte Josefsen heller ikke med til selve budgetforhandlingerne. Han siger, at det siden i mandags af de informationer, han har fået, klart er fremgået, at der i forliget er sat navn på besparelserne. - Hvis Birgitte Josefsen har fået noget andet at vide af sin gruppeformand, er der tale om et spørgsmål, som må afklares internt i Venstre, siger Bent Pedersen.