Skolelukninger

V-politiker: Uansvarligt at lukke skoler nu

Carsten Brandt Andersen fra Venstre kræver et ordentligt beslutningsgrundlag

Byrådsmedlem Carsten Brandt Andersen (V) er bekymret for, at skolelukninger blandt andet vil ramme de lokale idrætshaller. Han ønsker større klarhed over de økonomiske konsekvenser. ARKIVFOTO: PER KOLIND

Byrådsmedlem Carsten Brandt Andersen (V) er bekymret for, at skolelukninger blandt andet vil ramme de lokale idrætshaller. Han ønsker større klarhed over de økonomiske konsekvenser. ARKIVFOTO: PER KOLIND

MARIAGERFJORD:Det vil være uansvarligt, hvis politikerne i Mariagerfjord Kommune allerede nu til efteråret beslutter en ny skolestruktur, der måske indebærer lukninger af små skoler. Det mener Venstrepolitikeren i Mariagerfjord Byråd, bankrådgiver Carsten Brandt Andersen, Øster Doense. Carsten Brandt Andersen reagerer på socialdemokraten Lisbet Tofts udtalelser til NORDJYSKE i går om, at det er nødvendigt med en stram tidsplan (byrådsvedtagelse i november i år), så at ændringerne i skolestrukturen kan træde i kraft skoleåret 2008/2009. Carsten Brandt Andersen giver Lisbet Toft ret i, at det handler om at optræde ansvarlighed som politiker. Men er det ansvarlighed, når man træffer en beslutning uden det rigtige beslutningsgrundlag? indvender han. - Jeg synes ikke, at vi skal tvinge flere store beslutninger igennem på skoleområdet, før vi har det helt rigtige beslutningsgrundlag. Beslutningen om flytning af 7. klasserne skete jo ikke med den største elegance fra os politikeres side, påpeger Carsten Brandt Andersen. Lukker købmanden? Venstremanden ønsker at få belyst, hvilken effekt, skolelukninger kan få for lokalområdernes øvrige aktiviteter: Vil der blive lukket dagligvarebutikker og ske fraflytning fra landsbyen, og hvad med den økonomiske bæredygtighed for de lokale idrætshaller, som mange skoler lejer sig ind i? - Jeg mangler et helhedsbillede, før jeg kan træffe en beslutning. Jeg tror ikke på, at det beslutningsgrundlag vil være til stede, når vi skal til at lægge budgettet for 2008, siger Carsten Brandt Andersen. Han vil ikke udelukke, at han på et senere tidspunkt kan stemme for skolenedlæggelser i Mariagerfjord Kommune, men hvis han skal være med til at lukke skoler, skal det altså ske på et oplyst grundlag. - Så nytter det ikke noget, at man i den socialdemokratiske lejr ikke vil træffe nogen upopulære beslutninger i et år inden næste kommunalvalg, siger Brandt Andersen med adresse til Lisbet Tofts bekymring. Han fastslår, at politikerne er valgt for en fireårig periode, og at byrådsmedlemmerne i den periode skal vi handle ansvarligt - ikke kun i de første tre år. Udsæt beslutning et år! Venstre vil i forbindelse med budgetforhandlinger i efteråret slå på, at beslutningen om skolestrukturen skal udsættes et år. Det betyder i givet fald, at ændringerne først træder i kraft 2009/2010. Selv om Venstre er i mindretal i byrådssalen, tror Carsten Brandt Andersen, man kommer igennem med kravet. - Det er mit indtryk, at borgmesteren (Hans Christian Maarup, S) gerne vil have et bredt flertal for budgettet, hvor Venstre også er med. Det ville være træls for ham med et spinkelt flertal, vurderer Carsten Brandt Andersen.