EMNER

V-politikere vil tættere på medlemmerne

FJERRITSLEV:Venstre-politikerne i Fjerritslev Kommune vil forbedre samspillet mellem sig selv og partiets medlemmer. Derfor indbyder Samarbejdsudvalget for Venstre i Fjerritslev Kommune mandag 3. marts til stiftende generalforsamling i Venstres Kommuneorganisation. På partiets landsmøde sidste år blev det besluttet, at samarbejdsudvalgene skal erstattes af en kommuneorganisation. Det fortæller formanden for samarbejdsudvalget i Fjerritslev, Dorthe Krogh. I modsætning til samarbejdsudvalgene, der for såvidt har været lidt af en diffus størrelse, vil en kommuneorganisation være en vigtig politisk faktor. Samarbejdsudvalgene kunne selv fastsatte sine vedtægter, og deres virke har ofte været mere ud fra bestemte tilfældigheder end entydige og klare beslutninger, mener Dorthe Krogh. Kommuneorganisationen vil være opbygget fuldstændig som andre organisationer med en bestyrelse og almindelige vedtægter, og dens virke vil være en væsentligt faktor i samspillet mellem medlemmerne og politikerne. Formændene for de lokale vælgerforeninger i kommunen er fødte medlemmer af bestyrelsen i den nye organisation. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på de øvrige poster med næstformand, sekretær og så videre. Derudover skal der nedsættes et politisk kontaktudvalg, der består af repræsentanter fra lokalforeningerne og byrådsgruppen. Der skal også nedsættes et udviklingsudvalg, der skal stå for det politiske og organisatoriske oplysningsarbejde. Dorthe Krogh pointerer, at der med stiftelsen af kommuneorganisation ikke på nogen måde er lagt op til en sammenlægning af de lokale partiforeninger i kommunen. - Tværtimod vil vi bestræbe os på at bibeholde foreningerne for derved at bevare den nære kontakt til medlemmerne over hele kommunen, siger hun. Efter generalforsamlingen vil borgmester Otto Kjær Larsen tale blandt andet om strukturkommissionens arbejde.