V-profiler taler]

} Det er et par af Venstres førende lokale profiler, der taler, når Jennifer og Jørn Larsen i eftermiddag igen inviterer til grundlovsmøde ved Gaaser Fiskesø. Talere er nemlig formand for V’s byrådsgruppe og politisk ordfører Johannes Elsnab - der også er fornand for teknisk udvalg - samt socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen. Hou Ny udstilling } Gal]le]ri Hou by]der 15. juni på fer]ni]se]ring med kunst]ner]ne Ingerlissy Si]mon]sen fra V. Has]sing og Hans-Jørn Hess]ner fra Dron]ning]lund. Ingerlissy Si]mon]sen er glas-kunstner. Hun er ud]dan]net på hånd]ar]bejds]se]mi]na]ri]et og har i de sidste 24 år un]der]vist i glas]kunst og por]ce]læns]ma]ling. Hans-Jørn Hessner er ud]dan]net læ]rer men også selv]lært kunst]ner. Han ar]bej]der med akva]rel, olie]kridt samt ac]ryl på pa]pir og pla]der. ULSTED Besøg på bedriften } 17. juni slår Arne Sørensen, Ny Ulstedlund, Houvej 142 i Ulsted dørene op for et bedriftsbesøg. Det er LandboNord, der arrangerer, og temaet for besøget er myndighedsgodkendelse. Der deltager embedsmænd fra amt og kommune samt medarbejdere fra landbonord. Desuden viser Arne Sørensen den nye løsdriftsstald fem for gæsterne. ]