Hospitaler

V-spids: O.k. at nedlægge amter Nye tider: Eks-borgmester Poul Møller (V) tror på en gevinst ved ny opgavefordeling

DRONNINGLUND:Venstres tidligere borgmester gennem 12 år, nuværende amtsrådsmedlem Poul Møller, er klar til at sige ja til en nedlæggelse af landets amter. Det fastslår han, efter at den borgerlige VK-regering i denne uge har spillet ud med et ønske om at gennemføre denne nedlæggelse. Udspillet fra regeringen er kommet på et uventet tidligt tidspunkt, idet den såkaldte - og af regeringen nedsatte - strukturkommission først ventes at komme med sit forslag til en amts- og kommunalreform omkring årsskiftet. Poul Møller mener ikke desto mindre, at regeringen har fat i noget af det rigtige. - Hvis man vil til at lave strukturændinger - og det mener jeg nok, at tiden er moden til - så skal amterne også i spil, siger den tidligere mangeårige Dronninglund-borgmester - og fortsætter: - Og sker det, er jeg nok mere indstillet på helt at nedlægge amterne frem for at oprette nogle større regioner, der kommer alt for langt væk fra folk. Skal amterne overdrages til historiebøgerne, slår Poul Møller imidlertid fast, at det på forhånd er vigtigt at finde ud af, hvordan de amtslige opgaver skal fordeles. - Her tror jeg, at det største problem bliver sygehusene. Ser man således på Dronninglund Kommune, så kan kommunen sagtens klare at overtage gymnasiet, men den kan ikke klare sygehuset, siger Poul Møller, der med hensyn til sidstnævnte påpeger, at driften af Dronninglund Sygehus allerede er blevet overført til Aalborg Sygehus. Besparelser at finde Poul Møller er imidlertid ikke i tvivl om, at der ved en fokusering på opgaveløsningen også kan opnås rationaliseringsgevinster. - Man kan jo bare se i dag, når sneen falder i Dronninglund Kommune. Så ser man amtets sneplove rydde sne på de store veje, mens kommunens sneplove gør det samme på sidevejene. Det er ikke rationelt, konkluderer eks-borgmesteren, der med den mulige nedlæggelse af amterne også spår et omfattende antal kommunesammenlægninger. Om det også kommer til at omfatte Dronninglund Kommune, tør Poul Møller til gengæld ikke gætte på. - Det afhænger af de opgaver, der bliver tale om, men Dronninglund Kommune kan jo ikke betragtes som en af de små kommuner, og derfor er det svært at sige, om der også skal en kommunesammenlægning til her, siger han - og peger på de omkring 100 kommuner med under 10.000 indbyggere som dem, der nok har mest udsigt til en fremtidig sammenlægning.

Forsiden