Lokalpolitik

V-spids vil have Sæby med i storkommune

En kommune med 80.000 indbyggere vil gøre regionen stærk, mener Finn Jakobsen

SÆBY:Der er langt fra enighed i Sæby Byråds største gruppe, Venstre, når der drøftes kommunalreform. Den ene fløj med borgmester Folmer Hansen i spidsen sigter mod, at Sæby kan forblive en selvstændig kommune. Den anden fløj ønsker, at Sæby bliver omfattet af en kommunesammenlægning. - En stor del af VQ-gruppen føler ikke, at Sæby Kommune kan klare sig alene eller nøjes med forpligtende samarbejde med andre kommuner. Jeg mener, at vi skal være en del af en slagkraftig østvendsysselsk storkommune, der foruden Sæby også tæller Skagen, Frederikshavn og gerne Dronninglund, siger Finn Jakobsen. Han påpeger, at en sådan storkommune vil blive den største turistkommune i Nordjylland. - Den vil få fire vigtige storbyer i Skagen, Frederikshavn, Sæby og Dronninglund og et spændende opland i lighed med det, der kendetegner Sæby kommune i dag. Med Frederikshavn som den største by, vil den nye kommune blive en magnet for statsinstitutioner og handelscentre, som de øvrige byer i kommunen ingen muligheder har for at få, siger Finn Jakobsen og fortsætter: - Samtidig vil netop Sæby, Skagen og Dronninglund kunne give kommunen et inspirerende løft på turistområdet. Et løft, der kan skabe nye arbejdspladser og større indtjening til eksisterende forretninger og virksomheder. Med et befolkningstal på cirka 80.000 vil den nye kommune have pondus til at være foregangskommune i Vendsyssel, hvor der allerede nu tegner sig et billede af 2-3 andre tilsvarende store kommuner. Byrådet holder i aften temamøde om kommunalreformen. Efter mødet kommer den offentlige debat, håber Finn Jakobsen. Sten har meldt sig ud Han har fulgt med i strømmen af læserbreve fra den konservative Flemming Sten og har denne kommentar: - Jeg forstår Flemming Sten, når han flere gange i NORDJYSKE har givet udtryk for frustrationer over manglende debat om Sæby kommunes fremtid. Det er rigtigt, at Flemming ikke deltager i den politiske debat på rådhuset på lige fod med andre politikere. Han har for længst valgt ikke at deltage i de naturlige samarbejder, der er dannet mellem de politiske grupper, og derfor deltager han selvfølgelig ikke i den livlige debat. Jeg synes det er synd for ham, men han har selv valgt at stå alene, i modsætning til for eksempel Kristendemokraternes enlige repræsentant, der er gået i gruppesamarbejde med Venstre, og således får sine egne synspunkter med i den løbende politiske debat. Finn Jakobsen tilføjer, at den lille reformgruppe på fire personer, "som Flemming Sten ikke er så begejstret for", ikke har haft anden opgave end at sikre byrådets kontakt til de omkringliggende kommuner. De har ikke nogen kompetence til at indgå aftaler. Det vil alene ske i byrådet. - Havde Flemming Sten deltaget i det interne politiske liv, ville han også vide, at der er mange holdninger til, hvem Sæby Kommune fremover skal samarbejde med. Jeg er ked af, at Flemming Sten på grund af orlov fra byrådsarbejdet ikke kan være med i den debat, men det kan vi andre vel ikke være skyld i, siger Finn Jakobsen