Lokalpolitik

V: Tag imod reformen med kyshånd

Kommunesammenlægninger kan bringe flere opgaver tættere på borgerne

LØKKEN-VRÅ:Det er så som så med det tidligere omtalte store flertal imod kommunesammenlægninger i kommunalbestyrelsen, mener Birthe Andersen, gruppeformand for Venstre. I hvert fald går hele Venstre-gruppen varmt ind for den bebudede kommunereform, meddeler hun. - Vi ser nødvendigheden af kommunesammenlægninger, og vi synes, at man skal tage imod dem med kyshånd, siger Birthe Andersen. - Vil kommunerne have flere opgaver tættere på borgerne, er det nødvendigt med større kommuner. Vil vi have samlet nogle af de opgaver, som kommuner og amter idag er fælles om at løse, så borgerne ikke skal rende to forskellige steder, er det nødvendigt med større kommuner. Skal frit valgs-ordningerne udvikle sig, er det nødvendigt med større kommuner, mener Birthe Andersen. For hendes skyld, kan amterne godt nedlægges, så flest mulig opgaver lægges ud til kommunerne. - Og vi kan godt selv med større kommuner, få et endnu bedre nærdemokrati, hvis det gribes rigtigt an. Det kræver bare, at kommunerne giver mere kompetence ud til institutioner m.v., sådan at f.eks. forældrebestyrelser får mere indflydelse, påpeger hun. Fnillerværk, nej tak Birthe Andersen mener, at det er helt afgørende at få diskuteret opgavefordelingen efter en kommunereform. Hun vil have så mange opgaver som muligt lagt ud til kommunerne. - Hvis det kun er fnillerværk, der lægges ud til kommunerne, så glem det! Så kan det være lige meget med en reform, fastslår hun. Eksperter på området vurderer, at der ikke bliver besparelser at hente som følge af kommunereformen. - Det er heller ikke sikkert, at der er det. Men for mig er det ikke første prioritet at spare noget, men derimod at give borgerne den bedst mulige service, understreger Birthe Andersen. - Jeg tror, at den fremtidige borger går mere op i at få en god service, end i, hvilken kommune det er. Den fremtidige borger vil have service og noget at vælge imellem. Birthe Andersen vil gøre det nemmere at være borger, og vil have elimineret den ”gråzone” mellem amterne og kommunerne, hvor borgerne nogle gange skubbes frem og tilbage idag. - Det er også her, vi idag ser kassetænkning, påpeger hun.