Løgstør

V tilfreds med løft af lokalsamfund

Bestyrelsen genvalgt uden modkandidater

SALLING:17 af 48 medlemmer var mødt til generalforsamlingen i Venstrevælgerforeningen for Næsborg, Salling og Oudrup, der blev holdt på Vilsted Åkro. Generalforsamling indledtes med, at de fremmødtre mindedes foreningens de to æresmedlemmer, Aage Kærsgaard og Gothar Johansen, der begge er døde siden sidste års generalforsamling. Formand Niels Ole Pedersen berettede om de mange lokale anlægsaktiviteter, Løgstør Kommune har sat i gang. - På Bakkeskolen er første etape afsluttet med et særdeles godt resultat, og Vindblæs Skole står nu for tur. Planerne om it-center og flytning af boldbanerne koster godt nok mange penge, men det vil kunne blive en godt samlingssted, når Vindblæs Kro ikke genopføres. Salling Forsamlingshus har stigende aktiviteter og skal inden længe gennemgå en større renovering. - Gennem disse anlægsarbejder styrker man lokalsamfundene og giver hele egnen et godt løft, sagde Niels Ole Pedersen. Formanden havde mange rosende ord om regeringens skattestop, som bl.a betød, at mange ansatte kunne bevare arbejdsglæden. Der var genvalg til formand Niels Ole Pedersen, Torben Andersen, Kaj Jakobsen og Simon Bisgaard. De øvrige i bestyrelsen er Christian Peter Johansen, Ole Pedersen og Lars Kvajborg. Aage Nielsen blev genvalgt som suppleant og Kaj Ølgaard som revisior. Kasserer Christian Peter Johansen gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 545 kroner.