EMNER

V-valgkamp på S-politik?

Statsministeren har på Venstres sommertræf anført, at en velfungerende offentlig sektor er grundlag for og ikke begrænser den individuelle frihed.

Er Venstre allerede i gang med at føre valgkamp med socialdemokratisk politik? Tidligere løfter om nedsættelse af ventetidsgarantien er udsat - dermed begrænses netop den personlige frihed.Hvis så bare vi havde en velfungerende offentlig sektor, var sagen en helt anden! Vi hører jævnligt om syge, der ikke oplyses om retten til behandling på privat ejede klinikker og hospitaler, hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling indenfor ventetidsgarantien. Individuel frihed og retten til at vælge har tidligere været en mærkesag for Venstre, der åbenbart nu giver køb på syges ret og værdighed for at tækkes socialdemokratiske vælgere. I regeringens egen ”Kvalitetsreform” fremgår det bla., at 29,6 pct. af brugerne er meget utilfredse, med det tilbud de benytter inden for sygehusvæsnet. Utilfredshed i behandlingen er ikke just fordrende for helbredelse og livskvalitet. I Patientforeningen er vi ikke modstandere af et velfungerende offentligt sygehusvæsen - tværtimod!Vi mener, at det private behandlingsalternativ derimod er et effektivt supplement - til glæde og gavn for syge der har behov for behandling. Der frigøres kapacitet på de offentlige sygehuse, syge bliver hurtigere raske og i stand til at genoptage arbejdet, hvilket til syvende og sidst er gavnligt for samfundsøkonomien. Vi må fra Patientforeningen.dk således fastholde regeringen på løftet om nedsættelse af ventetidsgarantien – og samtidig opfordre til at tage skridtet fuldt ud: indfør valgfrihed fra dag ét!