V: - Vi fører ikke blokpolitik

Borgmester Mogens Gade giver sin version af budgetforhandlingerne i økonomiudvalget

Lokalpolitik 18. september 2002 08:00

BROVST: Borgmester Mogens Gade (V) føler, at der efter flere politikerudtalelser i Nordjyske Midtfjord er behov for en opsamling på kommunens budgetforløb. Han oplyser, at ved økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet meldte tre medlemmer sig helt ud af debatten. De ønskede ikke at deltage i mødet, efter at et fremsat ultimatum ikke kunne imødekommes. - Det er første gang jeg har oplevet noget sådant gennem de 12 år, jeg har siddet i økonomiudvalget, siger Mogens Gade. - Normalt, det vil sige hver gang, har filosofien været den, at alle deltager aktivt i forhandlingerne fra start til slut med det mål at opnå størst mulig indflydelse. Når så konklusionerne skal drages, finder man ud af, hvad der skiller. - Grotesk bliver det så, når Socialdemokraterne i møder om budgetlægningen melder fra og hverken bidrager eller deltager i forhandlingerne, for dagen efter at fremstå i pressen med en masse visioner og ideer, og give udtryk for, at man er sat udenfor, og at der føres blokpolitik af et flertal. Det er en urimelig fremstilling af tingene. Det er desværre nødvendigt med en høj skatteprocent i Brovst Kommune, men den skal ikke være højere end nødvendigt. Det synes vi stadig den er, og derfor ønsker vi at sætte den ned. Blandt andet som led i at forfølge en bosætningsstrategi. Af samme grund er det vores ønske at undgå takststigninger på pasningsområdet og at indføre børnepasningsformer, således, at vores pasningstilbud i endnu højere grad tilpasses børnefamiliernes behov. De nødvendige servicetilpasninger, der er i budget 2003, er med til at give rum for et hidtil uset renoverings- og investeringsbudget på 10-11 millioner kroner. Det eneste driftsområde, som for alvor får tilført ressourcer, er ældreplejen - til drift af det nye senildement-afsnit på Solbakken, siger borgmesteren. - Brovst Kommune står over for store investeringer i fremtiden. Ønsker om bl.a. byfornyelse/byforskønnelse, projekter i og omkring vore haller og speedwaycentret og skolerenoveringer. Emner, som det desværre ikke blev muligt at få gennemdrøftet, da tre medlemmer af økonomiudvalget reelt ikke ønskede at indgå i en snak om budgettet. Lad os nu få sammenhæng mellem det, man siger, og det man gør - det vil gøre den politiske debat mere troværdig, siger Mogens Gade. - Den manglende tiltro til andres evner taler for sig selv. Ligeså gør den gode historie om, at vi ved at sætte skatten ned ikke skulle være at betragte som vanskeligt stillet kommune. Disse statspenge fordeles nemlig ikke efter skatteprocenter, men efter blandt andet udskrivningsgrundlag og sociale udgifter, slutter Mogens Gade.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...