Skagen

V vil gerne have en klub

SKAGEN KOMMUNE: - En fritidsklub er nok det eneste i Venstres valgoplæg, som vi endnu ikke har nået at gennemføre. Men vi arbejder for det, konstaterer Venstres Karsten Hemmingsen, der er formand for børne- og kulturudvalget. - Jeg tror ikke, at en fritidsklub kan løse de problemer, vi har med nogle unge i øjeblikket. Men den kan måske på lang sigt forebygge, at andre ender i samme situation. - Der er et kæmpebehov for en klub for børn i 4.-6. klasse, men det har hidtil ikke været muligt at gennemføre, hverken praktisk eller økonomisk, siger Karsten Hemmingsen. I følge udvalgsformanden var forslaget om en klub på et tidligt tidspunkt med i udvalgets ønsker for 2005, men det var også et enigt udvalg, der senere besluttede at trække forslaget ud af budgettet igen. - En sådan klub har været et af mine meget store ønsker i mange år, så det glæder mig, at der er nye signaler fra socialdemokraterne, siger Karsten Hemmingsen. - På den anden side er vi nødt til at finde finansiering for en klub. Vi er nødt til at spare andre steder, understreger Karsten Hemmingsen, der mener, at en klub fysisk skal placeres et andet sted end på en skole.