Lokalpolitik

Våben-kamp i Det nye Aalborg

symboler.

Det er en følsom sag for det kommende Aalborg Byråd alias sammenlægningsudvalget, og handler om et fælles kommune-våben som afløser for de fire i Aalborg, Nibe, Sejlflod og Hals. Købstæderne Aalborg og Nibe kan prale af våben med adskillige hundrede år på bagen - fasttømret i borgernes bevidsthed - en ikke uvæsentlig del af markedsføringen - brandingen - mens Hals og Sejflods er fra 1980erne: Aalborgen fra 1492 skænket af laugsbrødre, tre sild fra 1727, og de nyeste alias søstjerner i Hals og Sejlflods vildsvin. - Aalborgs er kedeligt og ikke verdens kønneste, mener Sejlflods borgmester Bent Sørensen (S), Nibes borgmester Jens Østergaard Madsen (V) tilbyder en gratis sild, mens Aalborgs Henning G. Jensen (S) regner med, at Det nye Aalborg får Aalborgs nuværende kommune-våben som fællesnævner, og han bliver bakket op af Sejlflods borgmester Kristian Schnoor (S). Høj symbolværdi Nibes kommune-våben er identisk med Nibe bys ditto, og et eksempel på høj symbolværdi. Våbnet er fra 1727 - det år Nibe blev priviligeret købstad efter mange års kraftig modstand fra Aalborg, og striden blev så voldsom, at den kostede menneskeliv. Tidligt om morgenen 6. juni 1677 drog en større styrke af aalborgensere mod Nibe. Til hest, til fods og med en række vogne til at føre fangsten af bådsmænd hjem i. Vel en 100 mand måtte der have været, bevæbnet med kårder, pistoler og karabiner - og anført af to borgmestre, hvoraf den ene også var amtsforvalter eller amtsskriver. Kongen havde befalet Aalborg at stille med 70 unge våbenføre mand, der skulle kæmpe i Skånske krigen for at vinde tabte danske landområder tilbage, og i Aalborg havde magthaverne besluttet, at "dem henter vi i Nibe". På den måde kunne aalborgenserne også sætte et hårdt slag ind mod foretagsomheden i den driftige, konkurrerende by. - Nu sover rigtige nibenitter altid med støvlerne på, når der er fare på færde, så Aalborgs udbytte blev kun på 15 til 20 mand (to til tre blev dræbt red.) - men man må sige, at det var at gå til yderlighederne for at forhindre Nibe i at blive købstad, lyder udlægningen af den dramatiske hændelse fra borgmester Jens Østergaard Madsen. - Heldigvis sejrede retfærdigheden til sidst. Under Nibes 275 års købstadsjubilæum i 2002 tog Jens Østergaard Madsen personligt borgmester Henning G. Jensen til fange ved Aalborg Toldkammer på Havnefronten, og førte ham via Nytorv til Gammeltorv. - Husk lige, at vi dengang tilgav Aalborg byens gerninger mod os dengang for evigt, sluttede fred, og sågar forærede aalborgenserne en jazz-koncert. - Våben-debatten må endelig ikke føre til en ny krig.