Våbenjagt ved karneval

Nordjyllands Politi frygter sammenstød mellem bevæbnede grupperinger

AALBORG:For første gang under Aalborg Karneval indførte politiet fredag besigtigelses-og visitationszone. Zonen gælder også i dag under det store karneval indtil videre frem til kl. 18. - Trusselsbilledet er skærpet. Efterretninger tyder på, at der møder bevæbnede grupperinger op med et fjendtligt forhold til hinanden, siger Henrik Bech, vagtchef ved Nordjyllands Politi. Vagtchefen fremhæver særligt tre mulige grupperinger, der kan "udføre strafbare handlinger", og "indebære fare for personers liv, helbred eller velfærd". - Rockere, indvandrerbander, og fodboldbøller, der vil slås. På sidste års karneval registrerede politiet tilstedeværelsen af rockerrelaterede fra den københavnske såkaldte Blågårdsgadebande. - Vi ved, at rockerne ofte er bevæbnede, påpeger vagtchefen. Efter ordre fra politidirektør Elsemette Cassøe indførte Nordjyllands Politi besigtigelses- og visitationszonen. Skridtet tillader politiet at kropsvisitere alle på stedet uden hverken sigtelse eller anholdelse, undersøge tøj, og genstande som biler og motorcykler. Zonen omfatter Aalborg indre by fra den sydlige kajkant mod Limfjorden umiddelbart ved krydset Glasgade/Stuhrsvej, og den fortsætter mod syd på den østlige side af Glasgade, Kjellerupsgade og Sønderbro til krydset Sønderbro/Østre Alle. Herfra følger zonen den sydlige og vestlige side af Østre Alle og Kong Christians Allé frem til krydset Annebergvej/ Kong Christians Alle, og fortsætter ad den sydlige side af Annebergvej til Vestre Fjordvej. Herefter følges den vestlige side af Vestre Fjordvej ud til kajkanten ved Limfjorden, hvorefter kajkanten mod Limfjorden følges til det ovenfor nævnte udgangspunkt. Visitationsområdet omfatter også Limfjordsbroen og et område i den indre del af Nørresundby, der bliver afgrænses af Østerbrogade, Østergade, Ane Dams Gade, Bondropsgade, Skansevej, Sankt Peders Gade, Tinghusgade, Torvet, Brotorvet og Vesterbrogade. For halvandet år siden indførte Nordjyllands Politi i en periode visitationszone i Jomfru Ane Gade, men det aldrig før sket under Aalborg Karneval.