Vådområde ryger i vasken

Amtet tvunget til at opgive naturprojekt tæt på målstregen

Et projekt til skabelse af et 86 hektar stort vådområde i Onsild Ådal ved Hobro må opgives på grund af en strid mellem to lodsejere. Foto Torben Hansen

Et projekt til skabelse af et 86 hektar stort vådområde i Onsild Ådal ved Hobro må opgives på grund af en strid mellem to lodsejere. Foto Torben Hansen

HOBRO:Efter fire års arbejde, utallige møder, undersøgelser og analyser dropper Nordjyllands Amt projektet med at skabe et 86 hektar vådområde i Onsild Å-dal vest for Hobro. Projektet kuldsejler på et tidspunkt, hvor tåspidsen er næsten på målstregen. En strid om blot to hektar fugtig eng er kommet i vejen. To lodsejere kan ikke blive enige om betingelserne for mageskifte, og alle Nordjyllands Amts forsøg på mægling og alternative løsninger har været forgæves. - Det er småtskårethed af værste skuffe, siger næstformand i amtets udvalg for teknik og miljø, Henrik Ringbæk Madsen (S), Hobro. Næsten hele det berørte område ejes af Svend Møller Hansen, Hobro, der gennem en årrække har købt jord af mindre lodsejere. Men godt to hektar eng midt i det hele tilhører gårdejer Børge Nielsen, Nr. Onsild. Han vil have skiftet engjorden ud med høj markjord tilhørende Svend Møller Hansen. Han har tilbudt at betale prisdifferencen efter markedsprisen, men det vil Svend Møller Hansen ikke være med til. - Det er utroligt ærgerligt. Ikke alene ville vi med de oversvømmede enge kunne skabe fantastiske betingelser for fugle- og dyreliv, men vi ville også få et naturreservat, som ville være med til at trække kvælstof fra fjorden, konstaterer Niels Kr. Kirketerp (V), formand for amtets teknik- og miljøudvalg. Loven åbner mulighed for at ekspropriere, men det kan amtet ikke nå inden nytår, hvor amtet nedlægges. Konsekvensen bliver, at amtet vinker farvel til to millioner kroner, som EU havde doneret til projektet. Statsstøtten må man også takke nej til. Amtets eget bidrag til naturgenopretningen vil i stedet blive brugt på andre områder til forbedring af miljøet. Hvis projektet på et senere tidspunkt skal tages op igen, bliver det af Mariagerfjord Kommune. Om det sker er dog tvivlsomt. - Pengene er jo væk, og spørgsmålet er, om vi i den nye kommune får mulighed for at løfte et sådant projekt. Det bliver i hvert fald ikke lige med det samme, beklager formanden for Mariagerfjord Kommunes tekniske udvalg, Preben Christensen (S), Hobro. - Det er en katastrofe. Jeg er målløs og dybt forundret over, at det hele er faldet, blot fordi en enkelt lodsejer har stillet sig på tværs, siger Preben Christensen. Lodsejer Svend Møller Hansen beskylder modparten for at have lurepasset i seks år og for meget sent at rejse sit krav om erstatningsjord. Børge Nielsen mener derimod, Svend Møller Hansen er bremseklods, fordi han ikke vil sælge på trods af et godt købstilbud. Børge Nielsen har det ikke dårligt over, at det ambitiøse naturgenopretningsprojekt kuldsejler. - Vi har jo aldrig haft nogen interesse i vådområdet. Når engen sættes under vand, kan vi jo ikke bruge den til noget. Og vi får en meget lille erstatning, siger Børge Nielsen.