Vågn dog op

POLITIERE:Vi må endelig gerne give hjælp til kvinderne, når de bor i Afrika, men ikke når de bor i Danmark. Hvad er forskellen? Jo, när de bor i Afrika, er det penge, de har brug for. I Danmark har de brug f.eks. et forældremøde uden mænd. Så vågn dog op, politikere.