EMNER

Vågn dog op

STJERNESTØV:Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Vi lærer, at vi er opstået af stjernestøv - efter millioner af år. Efter yderligere 100 år og en sommer får vi måske støv på hjernen. Præsten siger jo også: af støv er du kommet, til støv skal du blive. Så er det - hvis man har kreationistiske tilbøjeligheder - man fristes til at fare ud af skabet med støvsugeren. Fjerner vi noget støv og holder op med at drysse omkring, så kan vi nå ind til et alternativ til udviklingslæren/darwinismen. Så kan livet få mening. Eller skal vi fortsat bare drysse omkring? Hold op med at skabe dig. Det har Gud allerede gjort: skabt dig. Tilfældighedsteorier og lotteri hører dårligt hjemme i biologitimerne. Sandsynlighedsregning må kunne fortælle noget. Den bedøvende darwinismes dage er talte i andre civiliserede lande. Hvornår vågner dansken op af døsen? Du kan måske ikke opstå af dig selv? Evan Straarup kristendemokrat, Markvænget 18 B, 7700 Thisted evanvid@hotmail.com