Lokalpolitik

Vågn nu op, politikere

FYRINGEN:Så kom Aalestrup Kommune igen i "verdenspressens" søgelys. Ikke fordi der var sket noget, som vi kunne være stolte af og glæde os over, men fordi borgmester og kommunaldirektør overhovedet ikke har føling med, hvad der sker omkring dem. Vågn nu op, kære politikere. Hvor længe kan en kommune holde til, at personalet på rådhuset fuldstændig har mistet tilliden til ledelsen, har mistet arbejdsglæde og engagement og skal finde sig i påbud om ikke at måtte snakke om fyringen af en højt skattet chef igennem 26 år. Gad vide, om ikke det er i strid med retten til ytringsfrihed. I tror da forhåbentlig ikke, kære politikere, at en så dyb konflikt kan ties ihjel. Det kan den ikke. I hvilken som helst privat virksomhed var en sådan direktør fyret for længst. Da det åbenbart ikke er muligt at få oplyst, hvor store udgifter kommunen har i forbindelse med tidligere fyringer, kan jeg oplyse, at det på årsbasis koster kommunen 559.000 kr. på nuværende tidspunkt. Med den urimelige fyring af Kjeld Bentsen vil dette beløb i 2003 komme over en million kroner. Penge, som kommunens borgere kunne få langt større glæde af på anden vis. Efter afleveringen af underskrifter til borgmesteren den 16. december, har jeg modtaget mange tilkendegivelser og sympati for protesten. De afleverede 727 underskrifter er langt fra det antal borgere, som har givet udtryk for den uacceptable måde, som kommunen ledes på. Mit råd til borgmester Rigmor Sandborg samt den øvrige kommunalbestyrelse: Vis nu, hvad I står for. Gør som vor gamle statsminister Jens Otto Krag - man har et standpunkt, til man tager et nyt. Afskedig vor nuværende kommunaldirektør, John Harlev Jensen, og genansæt Kjeld Bentsen i chefstillingen. Så får vi en dygtig og afholdt chef, der kan skabe ro på rådhuset og genskabe arbejdsglæden.

Forsiden