Vågn op, miljøminister

Vågn nu op, Karen Ellemann!

Det er da flot, at man kan læse i forskellige aviser, at du nu kommer med en hjælpepakke til de truede danske harer, men det største miljøproblem, vi har i Danmark lige nu, ønsker du åbenbart ikke at beskæftige dig med. I marts lovede du at vende tilbage med svar i starten af april på de mange kritiske spørgsmål, der bl.a. er rejst af Steen Gade på vegne af en række interessegrupper omkring den truende miljøkatastrofe i Limfjorden. Er det dine embedsmænd, statsministeren eller måske Lykke Friis, der igen har bedt dig om at holde mund, eller er det bare fordi sagen er for uoverskuelig endnu? Du mener måske ligesom dine embedsmænd i Miljøministeriet og Miljøcenter Århus, at det ikke er noget problem at udlede 16.700.000 ton salt, der indeholder store mængder tungmetaller og miljøskadelige stoffer i Limfjorden? Hvis det er tilfældet, så kan vi anbefale, at du måske sætter dig ind i, hvad der skete i 1980'erne, hvor DONG gennemførte en udledning efter samme recept. Dengang blev alt naturligt liv udryddet i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Lige nu er der planer om at give Energinet.dk lov til at udlede tre gange så store mængder i samme område, der i mellemtiden er udlagt som EU Natura 2000 område, hvor der ikke engang må planlægges projekter, der kan skade vandmiljøet. Er du klar over, at din direktør Tommy Mostrup, Miljøcenter Århus i et svar til en række borgere, der har fremsendt en indsigelse, skriver: ”Der er desuden vilkår om, at ansøger skal belyse mulighederne for at rense saltvandet for tungmetaller, og der skal redegøres for mulighederne for reduktion af bly og nikkel samt en standsning af udledningen af cadmium og kviksølv senest i 2020”. Det er dog noget af en indrømmelse, at Miljøcenter Århus først mener, de skal overholde loven om 10 år – en lov som allerede er trådt i kraft. Direktør Tommy Mostrup har ligeledes udtalt, at der ikke vil ske skade ved den udledning, som Energinet.dk har søgt om tilladelse til. Denne udtalelse er særdeles utroværdig, når historien omkring udledningen i 1980'erne viste, at der skete katastrofale ødelæggelser. Det blev også anerkendt dengang, idet der blev udbetalt en stor erstatning til fiskerne. Man udbetaler vel ikke en erstatning, hvis man ikke er ansvarlig for en skade? Denne gang vil erstatningerne blive mange gange større, hvis du ikke træder i karakter og får stoppet det projekt, der ifølge en lang række ekspertudsagn kan føre til Danmarkshistoriens største miljøkatastrofe. Mange arbejdspladser går tabt indenfor muslingeindustrien og fiskerierhvervene. Desuden vil mere en 1000 sommerhusejere kræve en kæmpe erstatning fordi deres sommerhuse ikke længere ligger i et rekreativt område, og derfor taber i værdi. Hele projektet bygger på skøn og vurderinger, der på ingen måde er foreneligt med de miljøkrav, som Miljøministeriet har udformet for alle i dette land. Hvorfor er disse miljøkrav så ikke gældende for statens egne virksomheder? Der findes alternative løsninger, og her er det bydende nødvendigt, at du beder dine embedsmænd og folketingskolleger om at gennemføre en anden plan. Til gengæld skal vi nok passe på de mange harer, vi har her i området, på trods af at de har ødelagt alle vore æbletræer i vinter. I øvrigt kan det oplyses at borgermøde nr. 2 er berammet til 3. maj 2010, fordi det første endte i kaos. Her forventer vi at miljøministeren og folketingets miljøudvalg har pligt til at møde op i betragtning af sagens alvor, hvis ikke planen tages af bordet inden.