Overenskomster

Vågn op og se folkebedraget

DEN DANSKE MODEL: Det er helt utroligt, hvad man skal læse, før øjnene falder ud, men det var lige ved, da jeg lørdag morgen læste læserbrevene i NORDJYSKE. Carl Frede Haugaard skrev nemlig, at fagbevægelsen er i gang med at foregøgle sine medlemmer et falsum om den danske model, som åbenbart efter hans overbevisning er af det onde. Carl påstår samtidig, at den danske model er en hindring for integrationen af udlændinge i Danmark ... Det er den værste gang sludder, jeg har læst om den danske model til dato. Jeg kan kun gisne om, at sådanne påstande må komme fra en person, som aldrig har prøvet at arbejde i det private som arbejdstager. For det første har den danske model intet med integration at gøre. Den danske model er et unikt system, der i samarbejde med den danske A-kasse bevirker, at de danske lønmodtagere ikke behøver, at have f.eks. 3-9 måneders opsigelse. Dette betyder, at danske virksomheder er fleksible gennem denne ordning. Grunden til, at vi som arbejdstagere og fagbevægelse kan acceptere denne uansvarlighed over for arbejdstageres opsigelseslængde, er, at vi har et A-kasse system, der sørger for, at ansvarlige arbejdstagere kan forvente dagpenge, når arbejdsgiveren svigter sit ansvar. At denne gode model for arbejdsmarkedets fleksibilitet og vores aftalesystem skulle være skyld i, at integrationen i Danmark ikke fungerer, det er lige så tåbeligt, som hvis jeg påstod, at flere politibetjente på motorvejene skulle have en positiv effekt på den globale opvarmning. Carl skelner heller ikke mellem det selvstændige initiativ og arbejdstagernes vilkår i Danmark. Han bruger endog dette som bevis på, at fagbevægelsen kvæler det fri initiativ i Danmark. Dette er fuldstændigt forrykte påstande… 3F blander sig ikke i etableringen af danske eller udenlandske selvstændige. Snarere tværtimod, så opfordrer vi gerne til at starte egen virksomhed på lige vilkår. Filmen knækker også helt, når Carl påstår, at udlændinge bliver bedre integrerede ved at starte med bevist underbetaling. Han klandrer fagbevægelsen for, at der findes mindstelønninger i overenskomsterne, og mener åbenbart, at det er reglerne for aflønningen, der hindrer integrationen. Her bør man huske på, at overenskomsterne er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter og ikke er dikteret af fagbevægelsen. Virksomhederne kan ansætte et ubegrænset antal af udlændinge inden for de overenskomstregler, som de selv har aftalt. Carl Frede Haugaard priser det amerikanske samfund og det arbejdsmarked, de har, og vil gerne have dette sat i stedet for det danske. Altså et samfund med minimal skat og ingen hjælp til de svage i samfundet. Det er ikke en samfundsopbygning, jeg ser som særlig dansk og hensynsfuld. Når det så er sagt, så behøver Carl måske ikke vente så længe på, at hans drømme om en minimalstat kan bliver en realitet. Anders Fogh og regeringen er godt på vej til en omvendelse af danskerne på løfter om, at man både kan få minimalstat, skattelettelser og øget velfærd, socialsikring samt sygesikring for alle i Danmark. Vågn dog op og se folkebedraget!