Patienter

Vågn op til virkeligheden

Et gammelt ordsprog siger: ”En af de vigtigste kilder til energi er stolthed over det, man laver”. Et udsagn jeg gerne skriver under på, og som jeg kom til at tænke på da jeg læste Karl Bornhøfts (KB) indlæg i NORDJYSKE den 11, oktober.

SF's sundhedsordfører får i artiklen godt og grundigt manipuleret med den sande virkelighed. Ifølge KB ligger hele det danske sundhedsvæsen totalt i ruiner. Regionerne sparer og sparer. Ingen tænker på de medicinske patienter og de kroniske syge. Sandheden er at det danske sundhedsvæsen i dag håndterer ca. 44 millioner henvendelser om året. For ca. 4.000 ud af de 44 millioner kontakter er forløbet ikke tilfredsstillende. Det er meget beklageligt og skal selvfølgelig have stor bevågenhed. Men lad mig sige det klart og tydeligt. I Venstre er vi faktisk meget taknemlige og stolte af, at de mange medarbejdere i sundhedsvæsnet håndterer de rigtig mange opgaver til stor tilfredshed for de fleste. Vi har et sundhedsvæsen, hvor kvalitet er et nøgleord, og hvor omsorg og forståelse for patienternes og de pårørendes situation tages alvorligt. Jeg har selv de seneste år over længere tid været i pårørende rollen. Og jeg har alene mødt forståelse, venlighed og et behandlingsforløb, der var af høj kvalitet. Det samme hører jeg fra rigtig mange, som ligeledes har været i kontakt med sundhedsvæsnet, men jeg hører også fra dem, der har haft et mindre heldigt forløb, og det skal der selvfølgelig læres af. KB beskriver malerisk i sit indlæg, at det medicinske område ikke har regeringens bevågenhed. Jeg må konstatere. at KB ikke helt lever med i, hvad der sker på Christiansborg, og helt har forbigået finansloven for 2008. Deri er der aftalt en markant styrket indsats for kronisk syge og ældre medicinske patienter. Helt konkret blev der afsat 550 mio. kr. Derudover blev der i samme finanslov afsat 150 mio. kr. til akut behandling af hjertepatienter, hvor der som på kræftområdet arbejdes med implementering af hurtige udredningsforløb og hurtig behandling, og disse opgaver, har jeg konstateret, er regionerne godt i gang med at løse. KB taler ligeledes i store vendinger om de store besparelser, der skal ske i regionerne. Vågn op til virkeligheden, SF. Regionernes budgetter udvides i 2009 med 1,6 milliarder kr. I region Nordjylland er der en nettoudvidelse på 150 millioner kr. plus pris og lønfremskrivning. Og der kalkuleres med 328 nyansættelser i 2009. Det kalder vi i Venstre for en udvidelse. Venstre vil et offentligt sundhedsvæsen for alle og en privat sundhedssektor som et udmærket supplement. Derfor er jeg stolt over, at vi siden 2001 har tilført sundhedsområdet ca. 20 mia. kroner ekstra. Jeg er stolt over, at vi har øget optaget på de sundhedsfaglige uddannelsesområder og siden 2001 har kunnet ansætte ekstra ca. 2.000 flere læger og sygeplejersker. Jeg er stolt over, at der nu årligt gennemføres 130.000 flere operationer end for syv år siden. Og jeg er stolt over, at der er sket et markant fald i antallet af danskere, der dør af hjertesygdomme, og at betydeligt flere overlever en kræftsygdom i dag. Disse markante resultater kommer jo ikke ud af ingenting, men skyldes en stor indsats fra lægerne, sygeplejersker, sosu-assistenter og andre i det danske sundhedsvæsen. Og det skyldes den øgede prioritering, sundhedsvæsnet har haft fra politikernes side. Og her tænker jeg på både regering og regionerne. I Venstre går vi efter resultater. Men resultater kommer ikke ud af ingen ting, så der vil også i den kommende finanslov være fokus på sundhedsområdet. For fine ord gør det ikke alene. Der kan nemlig ikke forventes jackpot, hvis ikke der puttes mønter i maskinen.