Vaccinationer

Frem til 6. november rejser Danske Lægers Vaccinations Service rundt i landet for at vaccinere mod influenza i en række større byer. 250 læger, sygeplejersker og andet personale deltager i kampagnen. Folk på 65 år og opefter regnes for særligt udsatte.