Vadehavet skal ikke være museum

Økonomisk vækst og naturbeskyttelse kan forenes i det sårbare område

RIBE:Vadehavet skal ikke være ét stort frilandsmuseum. Tværtimod kan økonomisk vækst sagtens forenes med naturbeskyttelse og miljøhensyn i Vadehavsregionen. Det fastslår en rapport fra Vadehavsforum, der er et tværnationalt råd for omkring 40 foreninger, erhvervsliv samt lokale myndigheder fra Vadehavsområdet i Danmark, Tyskland og Holland. Rådet har netop afleveret den afsluttende rapport til den hollandske miljø- og landbrugsminister Cees Veerman, der til november er vært for den 10. trilaterale regeringskonference om Vadehavets beskyttelse. Den seneste Vadehavskonference blev holdt i Esbjerg i 2001, da Vadehavsforum blev nedsat som middel til at imødegå årelang og voldsom lokale kritik af de nationale myndigheders strikse forvaltning af det sårbare næsten 14.000 kvadratkilometer store område. For ifølge den ny rapport fra de lokale repræsentanter er der ingen grund til, at Vadehavet ikke skal kunne forene økonomi med økologi og erhvervsliv med edderfugle. Vadehavsforum opfordrer derfor regeringerne i Danmark, Tyskland og Holland til at fare med lempe og droppe vi-alene-vide-holdningen. I stedet skal myndighederne acceptere, at den fremtidige udvikling af Vadehavsregionen baseres på regionalt samarbejde. Den ny rapport peger på fælles fodslag i regionen på en række centrale områder. Det gælder f.eks. vigtigheden af, at havnene i Vadehavsområdet med tilhørende erhverv får lov at fungere som en vigtig motor for udviklingen. Det gælder også fælles markedsføring af de mange naturmæssige og kulturhistoriske værdier som et vigtigt middel til at fremme turismen. En måde at gøre det på kan være et særligt "Vadehavs-brand," der kan medvirke til at markedsføre regionen på en positiv mådeog hjælpe de enkelte brancher til at fremhæve deres produkter og tjenester. Endelig peger rapporten på, at fiskeri fortsat skal være muligt i Vadehavet som en central del af den lokale identitet. Også landbruget skal sikre råderum og passende udvidelsesmuligheder i samklang med natur og landskab. Røsterne fra Vadehavet afslører dog også utilfredshed. I rapporten opfordres regeringerne i de tre Vadehavslande til at reducere antallet af regler og love, der gælder for Vadehavet. Rapporten peger på, at reglerne ikke er ens fra land til land, hvilket virker obstruerende og forvridende. Vadehavsforum foreslår i stedet en gennemgribende oprydning på en lang række områder såsom regionplanlægning, miljø, skibsfart, fiskeri og naturbeskyttelse. Og nok så vigtigt foreslår Vadehavsforum en fortsættelse af rådets arbejde også efter den trilaterale Vadehavskonference i november. Den danske regerings observatør i Vadehavsforum, Henrik Wichmann fra Skov- og Naturstyrelsen, venter, at de tre regeringer til november vil være meget positive over for en fortsættelse af arbejdet. - Indsatsen i Vadehavsforum har de seneste fire år medført et stort løft i dialogen mellem de lokale repræsentanter og de centrale myndigheder og dermed også for naturbeskyttelsen i hele området, siger han til Ritzau. /ritzau/